"Tarcza antykorupcyjna" ujawniona

Rząd ujawnił szczegóły dotyczące tzw. „tarczy antykorupcyjnej", która ma zapewnić ochronę prywatyzacji kluczowych przedsiębiorstw i dużych zamówień publicznych przed działaniami o charakterze korupcyjnym.

Idea projektu narodziła się w roku 2008. Podczas jednego z niejawnych posiedzeń Kolegium do Spraw Służb Specjalnych Prezes Rady Ministrów zlecił wówczas szefom ABW, CBA i SKW prace nad strukturą, mającą zapewnić bezpieczeństwo dużych prywatyzacji i zamówień publicznych.

Tarcza antykorupcyjna - jak wynika z opublikowanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów informacji - nie ogranicza się jedynie do ścigania winnych przestępstw korupcyjnych. Projekt zakłada działania profilaktyczne, mające na celu zapobieganie tym zjawiskom jeszcze przed ich wystąpieniem, m.in. poprzez zidentyfikowanie osób mogących działać na szkodę Skarbu Państwa i odsunięcie ich od procedur, w których uczestniczą.

Sprawne działanie mechanizmu zapewnić ma współpraca między służbami specjalnymi, a poszczególnymi resortami i instytucjami administracji rządowej.

Tarcza obejmuje czynną ochroną jedynie największe prywatyzacje i zamówienia publiczne. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne trzymają pod lupą 79 dużych prywatyzacji, 41 przetargów w kolejnictwie, 39 przetargów na budowę dróg i autostrad oraz 44 duże przetargi w 8 resortach. Służba Kontrwywiadu Wojskowego zajmuje się natomiast nadzorem 37 zamówień MON.

Od początku 2009 roku służby prowadzą działania w ramach tarczy antykorupcyjnej. „Polegają one przede wszystkim na uzyskiwaniu przez funkcjonariuszy służb informacji o osobach zaangażowanych w organizację przetargów lub prywatyzacji, w tym członkach komisji przetargowych, o zatrudnionych firmach doradczych oraz o potencjalnych kontrahentach." - informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Centralne Biuro Antykorupcyjne - w ramach programu - przedstawiło m.in. opracowanie pt. „Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy stosowaniu procedury zamówień publicznych". „Również ABW i SKW analizowało pod kątem rzetelności, uczciwości i ewentualnych budzących wątpliwości powiązań dziesiątki przetargów i prywatyzacji" - napisano w rządowej notatce.

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 9.11.2004

  Tajemnica bankowa

  Dokonując czynności bankowych przekazujemy bankowi informacje dotyczące bezpośrednio naszej osoby, naszego stanu rodzinnego i majątkowego. Banki posiadające takie informacje mogą stanowić bardzo (...)

 • 23.7.2004

  Ewidencja prowadzona przez podatników VAT

  Jednym z podstawowych obowiązków podatnika VAT jest prowadzenie ewidencji dla celów tego podatku. Wskazać należy dwie przyczyny wprowadzenia takiego obowiązku. Po pierwsze ewidencje są niezbędne (...)

 • 20.3.2014

  Dzierżawa - Najważniejsze informacje na temat umowy dzierżawy.

  Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać rzecz do używania i pobierania pożytków (np. zboża, owoców) przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje (...)

 • 15.7.2016

  Mieszkanie z licytacji komorniczej – na co uważać?

  Atrakcyjna cena mieszkań z licytacji komorniczych bardzo często jest elementem decydującym przy wyborze tej drogi kupna nieruchomości. Nierzadko jednak z niską ceną wiążą się niebezpieczeństwa, (...)

 • 25.1.2017

  Dochodzenie wierzytelności w przyspieszonym postępowaniu układowym

  1 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa Prawo restrukturyzacyjne. W odróżnieniu do poprzednio obowiązującej ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, reguluje ona szereg postępowań mających (...)