Ochrona konsumenta

Turystyka po Europie

Strona 1 z 2

Imprezy Turystyczne

Przepisy prawne dotyczące usług turystycznych w całej Europie ujednolicone są Dyrektywą 90/314/WE w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek Konsument wykupując imprezę turystyczną w biurze podróży za granicą ma takie same prawa jak ten, który wykupił ją w Polsce. W Polsce usługi turystyczne uregulowane są ustawą o z 29 sierpnia 1997 o usługach turystycznych. Ustawa przede wszystkim nakłada na organizatora rozbudowany obowiązek informacyjny - oznacza to, że wszelkie drukowane informacje dla konsumentów muszą zawierać:

  • szczegółowe informacje o cenie imprezy (opłaty dodatkowe, podatki, przelicznik walut, okoliczności powodujące wzrost ceny)

  • opis: miejsca pobytu lub trasy przejazdu, środka transportu, hotelu, wyżywienia, programu imprezy etc.

  • obowiązujące przepisy wizowe, paszportowe i sanitarne

Przed zawarciem umowy organizator ma obowiązek poinformować o:

  • wymaganiach zdrowotnych, niezbędnych do obycia podróży w wybranym kraju

  • rodzaju i zakresie ubezpieczenia, o możliwości dodatkowego ubezpieczenia, podać nazwę i adres ubezpieczyciela

Organizator musi niezwłocznie poinformować konsumenta o zmianie istotnych warunków umowy takich jak: odwołanie imprezy, cena, hotel, termin. Cena nie może być zmieniona na 20 dni przed datą wyjazdu. Konsument może przyjąć zmianę lub odstąpić od umowy ze zwrotem poniesionych kosztów.

Oferty last minute również podlegają reklamacji. Jeśli w umowie jest klauzula wykluczająca możliwość reklamacji, to nie należy się na nią godzić. Trzeba negocjować z organizatorem wykreślenie jej z umowy lub zrezygnować z usług tej firmy.

Jeżeli warunki panujące podczas wyjazdu są niezgodne z umową, trzeba o tym niezwłocznie zawiadomić organizatora i uzyskać potwierdzenie złożenia reklamacji u rezydenta lub obsługi. W przypadku gdy nie udało się rozwiązać problemu w trakcie wyjazdu, należy bezzwłocznie po powrocie złożyć pisemną reklamację do biura podróży i dochodzić odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych. Jeśli skorzystaliśmy z usług biura podróży zarejestrowanego w Niemczech lub Austrii, to odszkodowanie możemy oszacować na podstawie tzw. Tabeli Frankfurckiej. W przypadku biur podróży z innych państw także można się posiłkować tabelą jako poradnikiem, ale przedsiębiorcy nie mają obowiązku uznać takiej wyceny.

W razie kłopotów z reklamowaniem imprezy turystycznej zakupionej w biurze zarejestrowanym w Polsce należy zgłosić się po pomoc do wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego lub rzecznika konsumentów, natomiast gdy biuro podróży zarejestrowane jest w Europie, Islandii oraz Norwegii do Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

Podróże Samolotem

Opóźnienia, odwołania, odmowa przyjęcia na pokład

Prawa pasażerów linii lotniczych zagwarantowane są Rozporządzeniem WE 261/2004 z dnia 11 lutego 2004, dotyczącym odmowy przyjęcia na pokład (overbooking), opóźnień i odwołań lotu. W takich wypadkach linie lotnicze są zobowiązane na lotnisku udzielić wyczerpujących informacji na temat ich praw oraz roztoczenia nad pasażerami adekwatnej opieki.

W przypadku opóźnienia lotu przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia bezpłatnie posiłków, napojów (ilości adekwatne do czasu oczekiwania) oraz wykonania 2 rozmów telefonicznych (opcjonalnie fax, e-mail, dalekopis). Jeżeli opóźnienie wynosi co najmniej 5 godzin pasażerowie mają prawo do zwrotu kosztów biletu, jeżeli dalszy lot jest bezcelowy. Gdy występuje konieczność pobytu przez jedną albo więcej nocy, lub gdy zachodzi konieczność pobytu dłuższego niż planowany przez pasażera przewoźnik musi zapewnić darmowe zakwaterowanie oraz transport z i na lotnisko. Pasażerowie nie mogą domagać się finansowej rekompensaty, jeżeli opóźnienie lub odwołanie nastąpiło z przyczyn niezależnych np. warunki atmosferyczne, strajk.

W przypadku odwołania lotu pasażer ma prawo do zwrotu kosztów biletu, zaoferowania innego połączenia do miejsca docelowego podróży oraz napojów, rozmowy telefonicznej jeżeli oczekiwanie na inne połączenie lotnicze to usprawiedliwia. Ponadto, pasażerowie mają prawo do odszkodowania w wysokości od 250 euro do 600 euro (zasięg podróży), gdy zaoferowane połączenie zastępcze różni się znacząco od odwołanego a powiadomienie o odwołaniu lotu nastąpiło zbyt późno.

W przypadku odmowy przyjęcia na pokład, gdy na dany lot do odprawy zgłosiła się większa ilość osób, niż miejsc w samolocie, przewoźnik zobowiązany jest do rekompensaty pieniężnej w wysokości od 250 euro do 600 euro (zasięg podróży).

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: