Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Klauzule niedozwolone

Sygnatura Data wpisu Branża Treść
XVII AmC 1735/12 9.11.2012 Handel elektroniczny "Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy"
XVII AmC 1738/12 9.11.2012 Handel elektroniczny "Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" kupujący może zrezygnować z zakupionego produktu bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, pod warunkiem, że produkt nie był w żaden sposób eksploatowany, jest w oryginalnym opakowaniu oraz nie nosi śladów użytkowania"
XVII AmC 1739/12 9.11.2012 Handel elektroniczny "Jeśli reklamacja okaże się nieuzasadniona (np. sprzęt jest sprawny) może zostać pobrana opłata za diagnostykę i ekspertyzę wg kosztów rzeczywistych"
XVII AmC 1740/12 9.11.2012 Handel elektroniczny "W tym wypadku Nabywca powinien zwrócić koszty finansowe transakcji, koszty transportu i koszty magazynowania towaru"
XVII AmC 1741/12 9.11.2012 Handel elektroniczny "Wymiana produktu na nowy możliwa jest tylko na podstawie spisanego protokołu"
XVII AmC 1742/12 9.11.2012 Handel elektroniczny "Firma AC/AudioComponents nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie zobowiązań umowy w przypadku (...) zakłóceń w regularnych dostawach, ogólnego lub częściowego strajku, szczególnie w usługach pocztowych/kurierskich i przewozowych (...)."
XVII AmC 1743/12 9.11.2012 Handel elektroniczny "W wypadku zagubienia przesyłki lub innego przypadku losowego prowadzone będzie dochodzenie poprzez firmę przewozową. W tym czasie nie jest możliwy żaden zwrot kosztów czy towaru"
XVII AmC 1744/12 9.11.2012 Handel elektroniczny "Chwilą wydania towaru jest (...) w przypadku jego wysyłki powierzenie go przewoźnikowi (art. 544 § 1 Kodeksu Cywilnego)"
XVII AmC 1745/12 9.11.2012 Handel elektroniczny "Mimo wszelkich starań Sprzedawca nie gwarantuje, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń"
XVII AmC 1746/12 9.11.2012 Handel elektroniczny "Zastrzegamy sobie możliwość wystąpienia błędów w opisie produktów"
XVII AmC 1747/12 9.11.2012 Handel elektroniczny "Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej/przewozowej protokołu szkody"
XVII AmC 1748/12 9.11.2012 Handel elektroniczny "Sklep nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane opóźnieniem dostawy lub zagubieniem paczki przez firmę przewozową"
XVII AmC 267/11 9.11.2012 Handel elektroniczny "Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby firmy Wielkie Wina Sp. z o.o."
XVII AmC 654/12 9.11.2012 Inne usługi "Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty powstałe w wyniku niewłaściwego działania (...) firm kurierskich (...)"
XVII AmC 655/12 9.11.2012 Inne usługi "Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty powstałe w wyniku niewłaściwego działania (...) pracowników Punktu Odbioru Osobistego (...)"
XVII AmC 2322/11 9.11.2012 Handel elektroniczny "Dokonanie zakupów w sklepie Eldorado jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie sklepu bez obowiązku informowania o tym użytkowników oraz klientów"
XVII AmC 5339/11 9.11.2012 Usługi telekomunikacyjne "Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Serwisów zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu)"
XVII AmC 5340/11 9.11.2012 Usługi telekomunikacyjne "Całkowita odpowiedzialność Dostawcy wobec użytkownika (dochodzona na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego) ograniczona jest do wysokości opłat faktycznie uiszczonych przez użytkownika w związku ze skorzystaniem z Serwisu"
XVII AmC 5341/11 9.11.2012 Usługi telekomunikacyjne "Dostawca zastrzega sobie prawo w dowolnym czasie do zmiany niniejszego Regulaminu lub innych zasad i warunków świadczenia usług i funkcjonowania Serwisów. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie internetowej Serwisu"
XVII AmC 3526/10 9.11.2012 Usługi bankowe "Zmiany w Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności obowiązujące w Spółdzielczym Banku Ludowym w Elblągu nie stanowią zmiany warunków umowy"
XVII AmC 3527/10 9.11.2012 Usługi bankowe "Odpowiedzialność odszkodowacza Banku za opóźnienie realizacji zlecenia płatniczego płatna jest, na pisemny wniosek Posiadacza rachunku, w wysokości odsetek ustawowych naliczonych od kwoty zlecenia płatniczego za każdy dzień opóźnienia"
XVII AmC 3529/10 9.11.2012 Usługi bankowe "Z chwilą wydania przez Bank dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji, transakcja nie może być odwołana"
XVII AmC 3530/10 9.11.2012 Usługi bankowe "Rozwiązanie umowy rachunku bankowego za uprzednim 30 dniowym okresem wypowiedzenia, może być dokonane przez (...) Bank z ważnych przyczyn, a w szczególności (...)"
XVII AmC 3531/10 9.11.2012 Usługi bankowe "Zamknięcie rachunku wskutek decyzji Banku prowadzącego rachunek może nastąpić, gdy (...) zaistnieją inne uzasadnione powody"
XVII AmC 3532/10 9.11.2012 Usługi bankowe "Pismo, o którym mowa w ust 3 wysłane na ostatnio wskazany przez Posiadacza adres jednorazowo awizowane przez Pocztę uznaje się za doręczone"
XVII AmC 3533/10 9.11.2012 Usługi bankowe "Spółdzielczy Bank Ludowy w Elblągu nie ponosi odpowiedzialności za zrealizowanie dyspozycji przekazanej za pomocą Systemu Internet Banking przez osoby nieuprawnione"
XVII AmC 3534/10 9.11.2012 Usługi bankowe "O zmianie opłat i prowizji Bank powiadamia w sposób zwyczajowo przyjęty"
XVII AmC 3351/10 9.11.2012 Usługi ubezpieczeniowe "Jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony zmienił siedzibę lub adres i nie zawiadomił o tym Ubezpieczyciela, pismo Ubezpieczyciela skierowane pod ostatni znany adres Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, uważa się za doręczone i wywołujące skutki prawne od chwili, w której zostałoby doręczone, gdyby Ubezpieczający/Ubezpieczony nie zmienil siedziby lub adresu"
XVII AmC 1283/11 9.11.2012 Inne usługi "Podmiot prowadzący księgarnię uprawniony jest do interpretacji niniejszego Regulaminu"
XVII AmC 1902/12 30.10.2012 Handel elektroniczny "Sądem właściwym dla wszelkich spraw spornych związanych z każdą działalnością portalu SklepKawa.pl jest sąd miejscowo właściwy według miejsca siedziby EwTrade Ewa Marzec"
< >

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Ola

  ocena usługi:

 • bea

  ocena usługi:

  Sprawnie,szybko i zrozumiale.
 • Ania

  ocena usługi:

  Bardzo dziękuję za wyczerpujace informację i polecam.
 • Ireneusz

  ocena usługi:

  Dziękuję bardzo. Odpowiedź była szybka i wyczerpująca.
 • Zbyszek

  ocena usługi:

  Dziękuję za sensowny i wyczerpujący komentarz do mojego pytania.
 • Anna

  ocena usługi:

  Dziękuję za szybką i rzetelną opinię prawną. W razie potrzeby będę wiedziała do kogo zwrócić się o pomoc!
 • Damian

  ocena usługi:

 • Lukasz

  ocena usługi:

  Super porada. Pomogła mi polecam serwis
 • Marek Stolarczyk

  ocena usługi:

  Dla mnie BOMBA. drugi raz miałem okazję skorzystać i naprawdę SUPER. Umowa została dopracowana więc szablon najmu na lata gotowy.
 • Tomasz Pawłowski

  ocena usługi:

 • Waldemar

  ocena usługi:

 • Joanna

  ocena usługi:

 • Andrzej

  ocena usługi:

  na pytanie dostałem konkretną zrozumiałą odpowiedź
 • Jolanta

  ocena usługi:

  Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź. Polecam wszystkim potrzebującym fachowej i profesjonalnej pomocy.
 • Witold

  ocena usługi:

  Dziekuje bardzo za okazaną mi pomoc Serdecznie Pozdrawiam
 • Dorota

  ocena usługi:

 • Anna

  ocena usługi:

  Bez tej kancelarii nie dałabym rady!!! Są niezastąpieni. Z wyrazami szacunku, pięknie dziękuję.
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane