Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Słownik - Z

 • Zachowek

  świadczenie należne nie powołanym w testamencie do dziedziczenia zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku na mocy ustawy. Jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony (...)

 • Zadania publiczne

  to takie, które służą zaspokajaniu zbiorowych potrzeb społeczności (wspólnot) lokalnych i ogólnopaństwowych (są wykonywane w interesie wspólnym). Przedmiotem zadań publicznych jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb poszczególnych społeczności. (...)

 • Zadatek

  Zadatek w szerokim rozumieniu oznacza sumę pieniężną lub rzecz, którą jedna osoba daje drugiej przy zawarciu umowy. Ma takie znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia dodatkowego terminu odstąpić (...)

 • Zaliczka

  W prawie cywilnym określa się tak świadczenie pieniężne na poczet należności, która wynika z określonego stosunku prawnego; inaczej definiując zapłata uiszczona z góry, pokrywająca w części przyszłą należność. Jeżeli zatem jedna strona (...)

 • Zamówienie publiczne

  Zamówienie na roboty budowlane, dostawy lub wykonywanie usług, opłacane w całości lub części ze środków publicznych (pochodzących z budżetu państwa lub np. z budżetów jednostek samorządu terytorialnego) przeznaczonych na działalność (...)

 • Zapis

  Rozrządzenie testamentowe zobowiązujące spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby.

 • Zasiedzenie

  Jest to instytucja prawa, która prowadzi do nabycia własności rzeczy ruchomej lub nieruchomości na skutek długotrwałego wykonywania tego prawa przez inną niż właściciel osobę. W drodze zasiedzenia można również nabyć prawo użytkowania (...)

 • Zatrzymanie

  Jest to krótkotrwałe pozbawienie wolności (maksymalnie może trwać 48 godzin), które może stosować Policja i Urząd Ochrony Państwa, jeśli istnieją podstawy by sądzić, że określona osoba popełniła przestępstwo i będzie chciała się (...)

 • Zbrodnia

  zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata albo karą surowszą

 • Zdolność do czynności prawnych

  Jest to przyznana przez prawo możliwość skutecznego nabywania praw i zaciągania zobowiązań przez swoje własne działania. Zdolność do czynności prawnych może być pełna (obejmuje wszystkie rodzaje czynności prawnych) lub częściowa (można (...)

 • Zdolność prawna

  To cecha nadawana przez prawo każdemu człowiekowi od chwili urodzenia. Dzięki niej człowiek może być podmiotem praw i obowiązków cywilnoprawnych, co oznacza, że nawet 1 miesięczne dziecko może mieć dom, którego jest właścicielem; można (...)

 • Zdolność procesowa

  jest to zdolność czynności procesowych i innych czynności we wszelkich postępowaniach cywilnych. Zdolność sądowa jest konieczną przesłanką zdolności procesowej.

 • Zdolność sądowa

  - to potencjalna zdolność do bycia stroną w każdym postępowaniu (procesie) cywilnym. Podmioty, które mają zdolność prawną, mają również zdolność sądową.

 • Zleceniodawca

  Dający zlecenie (potocznie zleceniodawca) jest to osoba, na rzecz której przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej.

 • Zła wiara

  Przekonanie danej osoby wskazujące, iż podjęte przez dany podmiot działania lub dokonane zaniechania nie są zgodne z prawem lub z zasadami współżycia społecznego. Stan świadomości odmienny od charakteryzującego dobrą wiarę.

 • Zobowiązania krótkoterminowe

  to zobowiązania, których okres spłaty na dzień bilansowy jest nie dłuższy niż rok.

 • Zobowiązanie

  to rodzaj stosunku prawnego łączącego zawsze dwie strony - wierzyciela i dłużnika. Dłuż zobowiązany jest wypełnić swe obowiązki wynikające z treści stosunku prawnego, a wierzyciel ma prawo żądać od dłużnika spełnienia tych obowiązków. (...)

 • Zobowiązanie podatkowe

  jest to wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego.

 • Zrzeczenie się dziedziczenia

  jest to umowa, na mocy której potencjalny spadkobierca zrzeka się swoich praw do spadku. Umowa ta musi być zawarta za życia spadkodawcy i zawarta w formie aktu notarialnego. Po śmierci spadkodawcy nie można zrzec się spadku. Można jedynie spadek (...)

 • Zstępni

  Krewni w linii prostej począwszy od dzieci "w dół", są to więc: dzieci, wnuki, prawnuki, itd.

< >

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Agnieszka

  ocena usługi:

 • Agnieszka

  ocena usługi:

 • Małgorzata

  ocena usługi:

  Gorąco Polecam. Profesjonalnie, Solidnie i Zrozumiale!!
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Serdecznie polecam.
 • Marta

  ocena usługi:

 • Adam

  ocena usługi:

  Usługa wykonana w sposób spełniająca moje oczekiwania
 • Adam

  ocena usługi:

  Usługa wykonana w sposób spełniająca moje oczekiwania
 • Yolek

  ocena usługi:

  Rzeczowo i dokładnie wyjaśniona sprawa.
 • EmilS

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolony z Państwa pomocy. Opinia prawna rozwiązała wszystkie moje wątpliwości.
 • Beata

  ocena usługi:

 • Alicja

  ocena usługi:

  Wysoka jakość usług i profesjonalizm! Ustanowiłam pełnomocnictwo w sprawie i e-prawnik kompleksowo zajął się komunikacją z sądem oraz wszelkimi formalnościami. W rezultacie pozytywnie zakończyliśmy naszą sprawę. Polecam!
 • Alicja

  ocena usługi:

  Wysoka jakość usług i profesjonalizm! Ustanowiłam pełnomocnictwo w sprawie i e-prawnik kompleksowo zajął się komunikacją z sądem oraz wszelkimi formalnościami. W rezultacie pozytywnie zakończyliśmy naszą sprawę. Polecam!
 • Anna

  ocena usługi:

  Wyczerpująca i zrozumiała. Dziękuję
 • Sirk68

  ocena usługi:

  Dostałem wyczerpujące odpowiedzi na moje pytania. Profesjonalnie i na temat. Jestem wpełni zadowolony, pomoże mi to w dalszym postępowaniu w mojej sprawie. Polecam.
 • Ewa

  ocena usługi:

  Bardzo polecam
 • Sirk68

  ocena usługi:

  Dostałem wyczerpujące odpowiedzi na moje pytania. Profesjonalnie i na temat. Jestem wpełni zadowolony, pomoże mi to w dalszym postępowaniu w mojej sprawie. Polecam.
 • Sirk68

  ocena usługi:

  Dostałem wyczerpujące odpowiedzi na moje pytania. Profesjonalnie i na temat. Jestem wpełni zadowolony, pomoże mi to w dalszym postępowaniu w mojej sprawie. Polecam.////

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane