Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Słownik - P

 • Państwo prawa

  Do podstawowych standardów (którym na mocy Konstytucji jest RP) należą: 1. istnienie podstawy prawnej dla wszystkich poczynań państwa wobec obywateli, 2. zagwarantowanie obywatelom przez państwo pewności tego prawa, 3. powstrzymywanie się (...)

 • Państwo unitarne

  to takie, w którym władza suwerenna dotyczy całego obszaru w jednakowym zakresie

 • Papier wartościowy

  dokument z którym tak ściśle związane jest prawo majątkowe, że realizacja tego prawa nie jest możliwa bez władania dokumentem. Papier wartościowy stwarza dla okaziciela dokumentu legitymację formalną (mam dokument- mam prawo),

 • Pasywa

  to źródła finansowania aktywów firmy. Obejmują kapitał własny oraz kapitał obcy. Kapitał własny stanowi równowartość pieniężnych i rzeczowych składników majątkowych wniesionych do przedsiębiorstwa przez jego założycieli oraz zysk (...)

 • Patent

  w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. prawo własności przemysłowej - prawo do wynalazku (który jest nowy, posiada poziom wynalazczy i nadaje się do przemysłowego stosowania, bez względu na dziedzinę techniki), prawa ochronnego na wzór (...)

 • Pełnoletni

  osoba, która ukończyła lat osiemnaście. Przez zawarcie małżeństwa małoletni uzyskuje pełnoletność. Nie traci jej w razie unieważnienia małżeństwa.

 • Pełnomocnik

  Jest to osoba, która ma prawo działać w cudzym imieniu z bezpośrednim skutkiem dla osoby reprezentowanej. Podstawą do tego działania jest albo przepis prawa (np. rodzice mają prawo działać w imieniu swoich dzieci) albo jednostronna czynność (...)

 • PIN

  to tajny numer identyfikacyjny przyznawany posiadaczowi karty płatniczej, którego wprowadzenie do bankomatu razem z kartą umożliwia wypłacenie gotówki. Czytniki kodu PIN, tzw. PIN-pady, znajdują się również w niektórych punktach handlowo-usługowych.

 • Płatnik

  jest to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika i wpłacenia go we właściwym termionie organowi podatkowego. (...)

 • Płatnik składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

  to podmiot zobowiązany na mocy regulacji prawnych do naliczania, pobierania i odprowadzania składek z tytułu tych ubezpieczeń.

 • Pobyt czasowy

  przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem

 • Pobyt stały

  zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania

 • Podatek

  podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy wynikające z ustawy podatkowej. Podatek może być nakładany również przez organy samorządu (...)

 • Podatek

  publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej. Za podatki uważa się również: a) zaliczki na podatki, b) raty podatków, (...)

 • Podatnik

  jest to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu. W ustawach podatkowych podatnikami mogą być także inne podmioty.

 • Podejrzany

  To osoba, którą Policja lub prokurator podejrzewa o to, że popełniła przestępstwo, a jednocześnie zostały jej oficjalnie przedstawione zarzuty dotyczące tego przestępstwa.

 • Podstawa prawna

  Norma prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych określająca zakres uprawnień a także obowiązków podmiotów do których jest skierowana.

 • Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

  Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracownika stanowią przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, tj. wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz pieniężna wartość świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty (bez względu (...)

 • Podział terytorialny państwa

  oznacza względnie trwałe rozczłonkowanie przestrzeni państwa, dokonane w celu sprawniejszego wykonywania funkcji państwowych przez pewne grupy lub określone jednostki organizacyjne państwa albo jednostki niepaństwowe. Podział zasadniczy tworzony (...)

 • Polecenie

  Nałożony przez testatora czy darczyńcę w testamencie lub w umowie darowizny na spadkobiercę lub na zapisobiercę albo też na obdarowanego obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania.

< >

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Yv1980Ju

  ocena usługi:

  Pilnie potrzebowałam porady, ale że to także późnym wieczorem funktionuje przeszło moje największe oczekiwania. Jestem bardzo zadowolona, godne polecenia
 • 5/5

  ocena usługi:

  Szybko i wyczerpująco.
 • julietta605

  ocena usługi:

  Dziękuję za opinię , bardzo mi pomogła .E - prawnik pomógł mi już nie pierwszy raz ..W razie potrzeby ,wiem do kogo się zwrócić .Bardzo polecam .Szybka i rzetelna porada .
 • Antoni

  ocena usługi:

  staranna odpowiedż chociaż niekorzystna dla mnie
 • Iwona

  ocena usługi:

 • Z. Żuk

  ocena usługi:

  Cena przystępna, odpowiedź na pytanie wyczerpująca i w przewidzianym terminie. Jest OK.
 • Anna

  ocena usługi:

  Ekspresowa wycena i profesjonalna odpowiedź na wszystkie zadane pytania w wybranym terminie - polecam!
 • Marzanna

  ocena usługi:

  Bardzo dziękuję za szybką i konkretną odpowiedź.
 • Block.

  ocena usługi:

 • RD ELEKTRONIKA S.C.

  ocena usługi:

  Solidne wsparcie prawne dla firm działających w branży IT. Polecamy
 • Dariusz

  ocena usługi:

  Porady prawne online są super rozwiązaniem. Szybko, wygodnie, za rozsądną cenę. Polecam e-prawnik.pl
 • Marek

  ocena usługi:

 • Natalia

  ocena usługi:

 • Ireneusz Lucko

  ocena usługi:

  Szybko i na temat
 • Krystyna S.

  ocena usługi:

  Bardzo staranna odpowiedź,jestem bardzo zadowlona,polecę innym.
 • J. Kubicki

  ocena usługi:

 • Łukasz

  ocena usługi:

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane