Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Słownik - P

 • Pranie brudnych pieniędzy

  przestępstwo popełniane przez osobę, która środki płatnicze, papiery wartościowe lub inne wartości dewizowe, prawa majątkowe albo mienie ruchome lub nieruchome, pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego, przyjmuje, (...)

 • Prawo miejscowe

  określa powinności, uprawnienia dla ogółu mieszkańców danego terenu. Prawo miejscowe nie stanowi wyłomu (wyjątku w konstytucyjnej zasadzie państwa unitarnego - jeden ustawodawca, gdyż jest to prawo jedynie wykonawcze w stosunku do ustawy (wydawane (...)

 • Prawo pierwokupu

  zastrzeżenie (ustawowe lub wynikające z czynności prawnej) dla jednej ze stron pierwszeństwo kupna oznaczonej rzeczy na wypadek, gdyby druga strona sprzedała rzecz osobie trzeciej.

 • Prawo pracy

  rozumie się przez to przepisy kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, (...)

 • Prawomocność

  To sytuacja, w której postępowanie sądowe w sprawie zostaje zakończone w sposób ostateczny. Oznacza to, że nie ma możliwości odwołania się od orzeczenia w zwyczajnym trybie, a w sprawie nie może być po raz kolejny prowadzone postępowanie.

 • Produkt krajowy brutto

  (PKB) ­wartość rynkowa produkcji (dóbr i usług) wytworzonej w danym kraju w ciągu roku. Przy obliczaniu PKB bierze się pod uwagę wyłącznie produkcję finalną, tak aby uniknąć kilkakrotnego liczenia tej samej wartości. Nie uwzględnia się (...)

 • Prokura

  Jest to szczególnego rodzaju pełnomocnictwo. Sprawuje je prokurent. Zakres umocowania prokurenta jest określony ustawowo. Może być ustanawiana tylko przez spółki handlowe. Jest udzielana przez oświadczenie woli spółki handlowej (jednostronną (...)

 • Proste przyjęcie spadku

  przyjęcie spadku bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe

 • Protest

  to akt urzędowy, sporządzony przez notariusza lub urząd pocztowy, stwierdzający odmowę zapłaty czeku bądź weksla albo przyjęcia weksla trasowanego przez trasata.

 • Przedłużek

  dodatkowe karty trwale złączone z wekslem lub czekiem dla umieszczenia niektórych dalszych postanowień wekslowych (czekowych), np. indosów.

 • Przedsiębiorca

  w rozumieniu ustawy prawo o działalności gospodarczej jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą.

 • Przedsiębiorstwo

  Według Kodeksu cywilnego jest to zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej.

 • Przedstawiciel ustawowy

  To osoba, która z mocy przepisu prawa może działać w cudzym imieniu i ze skutkiem dla osoby, którą reprezentuje. Przedstawicielem ustawowym jest np. matka lub ojciec dla swych małoletnich dzieci. Czynności dokonane przez przedstawiciela wywołują (...)

 • Przejęcie długu

  instytucja prawa cywilnego polegająca na tym, że osoba trzecia może wstąpić na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony. Przejęcie długu może nastąpić: 1) przez umowę między wierzycielem a osobą trzecią za zgodą dłużnika; (...)

 • Przelew wierzytelności

  umowa zawierana pomiędzy wierzycielem a osoba trzecią, na mocy której osoba trzecia wchodzi w zakres praw i obowiazków wierzyciela w odniesieniu do oznaczonej nieruchomości.

 • Przepis techniczno-prawny

  Dokument ustalający obowiązujące normy prawne, przyjęty przez organ władzy, który podejmuje decyzję w interesie publicznym. Przepis techniczny określa wymagania w odniesieniu do wyrobu, procesu, usługi, w sposób bezpośredni albo przez odesłanie (...)

 • Przepisy prawa podatkowego

  przepisy ustaw podatkowych oraz przepisy wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych.

 • Przestępstwa podobne

  przestępstwa należące do tego samego rodzaju; przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia albo przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej uważa się za przestępstwa podobne

 • Przestępstwo

  czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia, zawiniony, społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy

 • Przewłaszczenie na zabezpieczenie

  jest to taka forma zabezpieczenia rzeczowego, która polega na tym, iż dłużnik przenosi na wierzyciela własność swojej rzeczy. Jednocześnie w umowie wierzyciel zobowiązuje się do przeniesienia własności tej rzeczy z powrotem na dłużnika, (...)

< >

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Heniek

  ocena usługi:

  Jestem mile zaskoczony (co obecnie zdarza się rzadko) profesjonalizmem oraz przedstawioną opinią zrozumiałą dla laika prawnego. Polecam korzystanie z porad e-prawnik.pl a zespołowi dziękuję i - TAK TRZYMAĆ!
 • Heniek

  ocena usługi:

  Jestem mile zaskoczony (co obecnie zdarza się rzadko) profesjonalizmem oraz przedstawioną opinią zrozumiałą dla laika prawnego. Polecam korzystanie z porad e-prawnik.pl a zespołowi dziękuję i - TAK TRZYMAĆ!
 • Heniek

  ocena usługi:

  Jestem mile zaskoczony (co obecnie zdarza się rzadko) profesjonalizmem oraz przedstawioną opinią zrozumiałą dla laika prawnego. Polecam korzystanie z porad e-prawnik.pl a zespołowi dziękuję i - TAK TRZYMAĆ!
 • Heniek

  ocena usługi:

  Jestem mile zaskoczony (co obecnie zdarza się rzadko) profesjonalizmem oraz przedstawioną opinią zrozumiałą dla laika prawnego. Polecam korzystanie z porad e-prawnik.pl a zespołowi dziękuję i - TAK TRZYMAĆ!
 • Heniek

  ocena usługi:

  Jestem mile zaskoczony (co obecnie zdarza się rzadko) profesjonalizmem oraz przedstawioną opinią zrozumiałą dla laika prawnego. Polecam korzystanie z porad e-prawnik.pl a zespołowi dziękuję i - TAK TRZYMAĆ!
 • Heniek

  ocena usługi:

  Jestem mile zaskoczony (co obecnie zdarza się rzadko) profesjonalizmem oraz przedstawioną opinią zrozumiałą dla laika prawnego. Polecam korzystanie z porad e-prawnik.pl a zespołowi dziękuję i - TAK TRZYMAĆ!
 • Heniek

  ocena usługi:

  Jestem mile zaskoczony (co obecnie zdarza się rzadko) profesjonalizmem oraz przedstawioną opinią zrozumiałą dla laika prawnego. Polecam korzystanie z porad e-prawnik.pl a zespołowi dziękuję i - TAK TRZYMAĆ!
 • Anna

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolona z jakości oraz szybkości usługi. Nie mogliśmy dojść do porozumienia z klientem w jednej spornej kwestii. Dzięki pomocy specjalisty z serwisu e-prawnik.pl klient od razu zaakceptował zaproponowane przez niego rozwiązanie i mogliśmy sfinalizować umowę. Polecam serwis zarówno ze względu na jakość, jak i przystępną cenę, adekwatną do poruszonego problemu. W razie potrzeby na pewno skorzystam z usług serwisu ponownie.
 • Bożena

  ocena usługi:

  Bardzo dziękuje za szybką rzeczową odpowiedź. Mam nadzieję, że pozwoli mi znaleźć właściwe argumenty by skutecznej obronić moja sprawę
 • Małgorzata

  ocena usługi:

  Opinia prawną niezwykle pomocna. W końcu ktoś rozjaśnił mi moją zawiłą sytuację. Dziękuję
 • Halina

  ocena usługi:

 • Adrian

  ocena usługi:

 • Danuta B.

  ocena usługi:

  Dziękuję, opinia jest jasno sprecyzowana i wyczerpująca. Czas oczekiwania krótki.
 • Dariusz

  ocena usługi:

  Wszystko czego mozna oczekiwac od kancelarii prawnej , uzyskalem w e-prawnik.pl
 • Grażyna

  ocena usługi:

 • C. Stefanowska

  ocena usługi:

  Opinię, o którą wystąpiłam uważam za wyczerpującą. Zależało mi na potwierdzeniu mojej interpretacji przestudiowanych materiałów. Kontakt jest super, termin uważam też za bardzo dobry. Opinia wydana w umówionym terminie.
 • Ewa

  ocena usługi:

  Dziękuję, jestem zadowolona z porady i będę korzystać, jeśli zajdzie taka potrzeba, w przyszłości.////

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane