Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Słownik - K

 • Kapitał zakładowy (akcyjny)

  Jest to kwotowo wskazana w umowie spółki z oo. (statucie spółki akcyjnej) suma pieniężna, która stanowi początkowy majątek spółki. Musi być wyrażona w walucie polskiej. Jest sumą wszystkich udziałów (akcji). Minimalny kapitał zakładowy (...)

 • Kara łączna

  Wymierzana jest wówczas, gdy sprawca popełnił dwa albo więcej przestępstwa, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary zasadnicze tego samego rodzaju. Kara łączna nie (...)

 • Kara umowna

  karą umowną jest zastrzeżenie dokonane w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy

 • Karta debetowa

  umożliwia dokonywanie zakupów i płatności tylko do wysokości stanu konta.

 • Karta kredytowa

  umożliwia dokonywanie płatności po przekroczeniu stanu konta. Oznacza ona zgodę banku na kredytowanie klienta. Kredyt taki jest oprocentowany, wymaga opłaty rocznej i jest spłacany systematycznie zgodnie z umową zawartą z bankiem.

 • Karta płatnicza

  to emitowana przez banki plastykowa karta z wprasowanym paskiem magnetycznym, zawierającym informacje dotyczące klienta, numeru jego rachunku bankowego, limitu gotówki, czasu ważności karty i inne dane. "Plastykowy pieniądz" jest formą rozliczeń (...)

 • Kasacja

  W postępowaniu sądowym (zarówno cywilnym, jak i karnym) środek odwoławczy kierowany do Sądu Najwyższego. W postępowaniu cywilnym kasacja przysługuje od wydanego przez sąd II instancji wyroku. Wniesienie kasacji jest bezpośrednio dostępne (...)

 • Klauzula abuzywna

  takie postanowienie umowne, które jest objęte domniemaniem sprzeczności z prawem; dotyczy zwłaszcza umów konsumenckich

 • Komandytariusz

  taki wspólnik spółki komandytowej, którego odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości sumy komandytowej. Jeżeli suma komandytowa zostanie wniesiona do spółki, komandytariusz wolny jest od odpowiedzialności w granicach wkładu

 • Komandytowa spółka

  jest to taka spółka osobowa, która wymaga, aby przynajmniej jeden ze wspólników (komplementariusz) odpowiadał wobec wierzycieli spółki całym swoim majątkiem. Spółka ta wymaga także istnienia co najmniej jednego wspólnika, którego odpowiedzialność (...)

 • Komercjalizacja

  to przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w spółkę kapitałową (czyli spółkę akcyjną lub w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością). Jest to pierwszy etap prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Komercjalizacja uregulowana (...)

 • Kompetencja

  W ujęciu dynamicznym oznacza zdolność organu administrującego do skonkretyzowanego aktualizowania, w drodze odpowiedniego postępowania, potencjalnego obowiązku działania sformułowanego przez prawo .

 • Koncesja

  Jest to pozwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej ściśle określonej w tym pozwoleniu, pod kontrolą organu administracji. Koncesja jest wydawana przez najwyższe organy administracji państwowej (ministrów, szefów urzędów centralnych) (...)

 • Konkordat

  jest to umowa, międzynarodowa pomiędzy Stolicą Apostolska a innym państwem. Konkordat reguluje stosunki pomiędzy tym państwem a Stolicą Apostolską – szczególnie dotyczące stosunku Kościoła Katolickiego w danym kraju do władz tego państwa.

 • Konsument

  za konsumenta uważa się osobę, która zawiera umowę z przedsiębiorcą w celu bezpośrednio nie związanym z działalnością gospodarczą

 • Kontraktacja

  jest to umowa, w której producent rolny zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć kontraktującemu oznaczoną ilość produktów rolnych określonego rodzaju. Kontraktujący natomiast zobowiązuje się te produkty odebrać w terminie umówionym, zapłacić (...)

 • Kontrola

  oznacza badanie zgodności stanu istniejącego ze stanem postulowanym, ustalenie zasięgu i przyczyn rozbieżności oraz przekazanie wyników tego ustalenia, a niekiedy i wynikających stąd dyspozycji podmiotowi kontrolowanemu i podmiotowi organizacyjnie (...)

 • Konwersja długu

  może być rozumiana dwojako – po pierwsze jest to dobrowolna zmiana samej formy spłaty długu (np. przy długach przedawnionych dług zostaje zmieniony na udział wierzyciela w majątku dłużnika), po drugie polega na tym, że dawne warunki pożyczki (...)

 • Kredyt kupiecki

  Kredytem kupieckim nazywamy zgodę sprzedającego na otrzymanie zapłaty za dostarczony towar (lub wykonaną usługę) po terminie dostawy (zazwyczaj nie później niż po 30 dniach). Taka forma finansowania jest szczególnie ważna przede wszystkim dla (...)

 • Kryminalistyka

  nauka, która zajmuje się analizowaniem i doskonaleniem sposobów prowadzenia śledztwa. Wyróżnia się w jej obrębie kilka działów – po pierwsze technikę kryminalistyczną - badanie śladów przestępstw, identyfikacja narzędzi użytych w trakcie (...)

< >

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Yv1980Ju

  ocena usługi:

  Pilnie potrzebowałam porady, ale że to także późnym wieczorem funktionuje przeszło moje największe oczekiwania. Jestem bardzo zadowolona, godne polecenia
 • 5/5

  ocena usługi:

  Szybko i wyczerpująco.
 • julietta605

  ocena usługi:

  Dziękuję za opinię , bardzo mi pomogła .E - prawnik pomógł mi już nie pierwszy raz ..W razie potrzeby ,wiem do kogo się zwrócić .Bardzo polecam .Szybka i rzetelna porada .
 • Antoni

  ocena usługi:

  staranna odpowiedż chociaż niekorzystna dla mnie
 • Iwona

  ocena usługi:

 • Z. Żuk

  ocena usługi:

  Cena przystępna, odpowiedź na pytanie wyczerpująca i w przewidzianym terminie. Jest OK.
 • Anna

  ocena usługi:

  Ekspresowa wycena i profesjonalna odpowiedź na wszystkie zadane pytania w wybranym terminie - polecam!
 • Marzanna

  ocena usługi:

  Bardzo dziękuję za szybką i konkretną odpowiedź.
 • Block.

  ocena usługi:

 • RD ELEKTRONIKA S.C.

  ocena usługi:

  Solidne wsparcie prawne dla firm działających w branży IT. Polecamy
 • Dariusz

  ocena usługi:

  Porady prawne online są super rozwiązaniem. Szybko, wygodnie, za rozsądną cenę. Polecam e-prawnik.pl
 • Marek

  ocena usługi:

 • Natalia

  ocena usługi:

 • Ireneusz Lucko

  ocena usługi:

  Szybko i na temat
 • Krystyna S.

  ocena usługi:

  Bardzo staranna odpowiedź,jestem bardzo zadowlona,polecę innym.
 • J. Kubicki

  ocena usługi:

 • Łukasz

  ocena usługi:

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane