e-prawnik.pl Porady prawne

Brak adresu pozwanego

Pytanie:

Złożyłem pozew i wskazałem adres zamieszkania pozwanego. Okazało się jednak, że pozwany nie jest tam zameldowany i sąd zwrócił pozew. W odpowiedzi z biura meldunkowego pozwany wymeldował się i nie zameldował się nigdzie. Pod tym adresem jednak przebywa i prowadzi czynną działalność gospodarczą. Jak mam oznaczyć miejsce zamieszkania pozwanego i jego adres, aby sąd nie zwrócił mi pozwu, o ile oczywiście sąd postąpił prawidłowo (mam co do tego wątpliwości, gdyż ustawa wymaga wskazania miejsca zamieszkania, a nie zameldowania)? Może wystarczy, abym wskazał PESEL i NIP pozwanego, choć ustawa tego nie wymaga.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Brak adresu pozwanego

11.8.2014

Przede wszystkim należy wskazać, iż miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Mimo, zameldowanie co do zasady świadczy o miejscu pobytu danej osoby, to jest to jedynie rejestr, który nie jest wiążącyzatem zdarza się niejednokrotnie, dana osoba ma inne miejsce zamieszkania i inne miejsce zameldowania (bądź w ogóle nie ma miejsca zameldowania). Wówczas w pozwie należy wskazać miejsce zamieszkania danej osoby.

W przedmiotowej sprawie jeżeli wskazał Pan właściwe miejsce zamieszkania pozwanego, wówczas sąd postąpił niewłaściwie. Należało zatem wnieść zażalenie na postanowienie o zwrocie pozwu w terminie tygodnia od dnia doręczenia pozwu. Należy przy tym zaznaczyć, iż jeżeli pozwał Pan pozwanego jako osobę fizyczną, a nie przedsiębiorcę, wówczas wskazanie siedziby przedsiębiorstwa jest niewłaściwe (chyba, że siedziba ta stanowi równocześnie miejsce zamieszkania pozwanego).

Jeżeli wskazany przez Pana dotychczas adres zamieszkania pozwanego faktycznie stanowi wyłącznie siedzibę przedsiębiorstwa (a nie miejsce zamieszkania pozwanego), a nie jest Pan w stanie w żaden sposób ustalić adresu zamieszkania, wówczas należy w pozwie wnieść o ustanowienie kuratora dla pozwanego i uprawdopodobnić okoliczność, miejsce jego pobytu nie jest znane. Takie działanie to jednak ostateczność. W pierwszej kolejności należy w szczególności zwrócić się najpierw do właściwego wydziału spraw obywatelskich, oddziału ewidencji ludności i dowodów osobistych z wnioskiem o udostępnienie danych osobowych (podanie aktualnego adresu pozwanego) oraz skorzystać z pomocy Centralnego Biura Adresowego. Dopiero w przypadku braku możliwości ustalenia w ten sposób miejsca pobytu strony, wniosek o ustanowienie kuratora wydaje się uzasadniony.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ