Jawność wokandy

Pytanie:

Na drzwiach sali sądowej wydziału karnego wisi kartka papieru - wokanda. Na niej wśród wielu oskarżonych jest nazwisko osoby, która obecnie jest Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej. Sprawa ta dotyczy innej Spółdzielni, w której Pan Prezes wcześniej pracował. Czy jest legalnym zrobienie zdjęcia tej kartki i pokazanie jej członkom Rady Nadzorczej Spółdzielni, ponieważ nie wiedzą, dlaczego Pan Prezes od kilku miesięcy dwa razy w miesiącu nie przychodzi do pracy? Ponadto moim zdaniem taka sprawa nie powinna być tajemnicą przed Radą Nadzorcza.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Postępowanie sądowe w sprawach karnych jest co do zasady wyrażonej w art. 355 k.p.k. jawne. Wokanda jest ogłoszeniem sądowym zawierającym informacje o kolejności rozpatrywanych w danym dniu spraw. Jako ogłoszenie jest sama w sobie jawna i nie podlega ochronie żadnej tajemnicy. Ponadto jako ogłoszenie jest skierowana do wszystkich, którzy mogą chcieć się z nią zapoznać. W związku z tym pokazanie zdjęcia wokandy osobom, które mogłyby potencjalnie zapoznać się z jej treścią poprzez samodzielne udanie się do budynku sądu nie napotyka naszym zdaniem na ograniczenia prawne.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 27.12.2004

  Zasady postępowania przed Trybunałem Strasburskim

  Trybunał rozpatruje skargi od każdej osoby, organizacji pozarządowej lub grupy osób, która uważa, że padła ofiarą naruszenia przez państwo praw zagwarantowanych w Europejskiej Konwencji o Ochronie (...)

 • 10.5.2018

  Mocniejsza ochrona tajemnicy handlowej?

  Rządowy projekt ma wzmocnić ochronę przedsiębiorców przed nieuczciwą konkurencją. Dzięki nowym przepisom tajemnice handlowe, licencyjne, technologiczne czy organizacyjne – stanowiące (...)

 • 20.12.2007

  Co to jest i jak przebiega postępowanie sporne przed Urzędem Patentowym?

  Co do zasady sprawy dotyczące roszczeń cywilnoprawnych z zakresu ochrony własności przemysłowej rozstrzygane są w trybie postępowania cywilnego. Jednakże niektóre ze spraw mogą zostać (...)

 • 13.3.2017

  Reprywatyzacja do weryfikacji...

  Ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa zakłada powołanie specjalnej Komisji. (...)

 • 9.4.2015

  Udostępnianie akt w postępowaniu administracyjnym

  Jawność postępowania administracyjnego jest jedną z naczelnych zasad rządzących kodeksem postępowania administracyjnego. Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 10 kodeksu, organy administracji (...)