e-prawnik.pl Porady prawne

Oskarżony

17 Artykułów


17 Informacji


108 Pytań i odpowiedzi


197 Tematów na forum pomocy prawnej


ARTYKUŁY I PORADY

PYTANIA I ODPOWIEDZI PRAWNIKÓW

 • Pozew adhezyjny prokuratora i poszkodowanego

  "Czy nie uzupełnienie pisma przez pokrzywdzonego w terminie i zakresie podanym przez sąd karny, tak by sąd uznał je za pozew poszkodowanego, spowoduje, że pozew złożony przez prokuratora pozostanie także nierozpoznany czy też rozpoznany zostanie (...)"

  Pozew adhezyjny prokuratora i poszkodowanego
 • Uprawnienia policji

  "Kto określa czy istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu niedozwolonego? W jaki sposób przeszukany obywatel może zweryfikować, czy nie doszło do naruszenia przepisów przez policję? Czy policja na wniosek obywatela ma obowiązek udzielić (...)"

  Uprawnienia policji
 • Co oznacza zwolnienie obrońcy z urzędu

  "Moja znajoma w sprawie z oskarżenia o spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym, twierdzi że nie jest winna, ponieważ winną jest druga osoba biorąca udział w kolizji (chodzi o zderzenie się rowerami), znajoma została w wypadku ranna itd., miała (...)"

  Co oznacza zwolnienie obrońcy z urzędu
 • Przeszkody zdrowotne sprawcy a prawo do obrony

  "Sprawca w trakcie czynu był zdrowy, a choroba (np. demencja uniemożliwiająca racjonalną ocenę faktów, przyjęcia określonej linii obrony, komunikację z adwokatami, itp.) nastąpiła np. po wszczęciu postępowania. Czy w takiej sytuacji polskie (...)"

  Przeszkody zdrowotne sprawcy a prawo do obrony
 • Postępowanie nakazowe - stawiennictwo oskarżonego

  "Otrzymałem wyrok nakazowy na wniosek straży miejskiej o ukaranie w trybie zwyczajnym z miasta na przeciwległym końcu Polski w stosunku do mojego miejsca zamieszkania. Nie zgadzam się z decyzją i mam zamiar złożyć sprzeciw. Boję się tylko czy (...)"

  Postępowanie nakazowe - stawiennictwo oskarżonego
 • Wnioski dowodowe i powoływanie świadków

  "Sąd doręczył akt oskarżenia. Ile oskarżony posiada czasu na złożenie wniosku o powołaniu świadków? W jakim trybie się to odbywa?"

  Wnioski dowodowe i powoływanie świadków