Wniosek o orzeczenie obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody w całości lub w części

Wniosek o orzeczenie obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody w całości lub w części

W razie skazania za przestępstwo spowodowania śmierci, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przestępstwo przeciwko środowisku, mieniu lub obrotowi gospodarczemu lub przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, sąd, na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej, orzeka obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody w całości albo w części. W niniejszym wniosku pokrzywdzony wnosi o naprawienie szkody wyrządzonej przez oskarżonego, który uszkodził mienie pokrzywdzonego.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Wniosek o orzeczenie obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody w całości lub w części - pobierz dokument

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika