Środek karny a odszkodowanie z OC

Pytanie:

"Sąd zamierza przychylić się do wniosku mojego obrońcy o zastosowanie art 66 KK - czyli warunkowe umorzenie (przesłanki są spełnione). Byłem sprawcą wypadku drogowego. Poszkodowany stara się o odszkodowanie od mojego ubezpieczyciela, który wstrzymał się z decyzją do czasu orzeczenia wyroku. Wiadomo, że warunkiem takiego umorzenia jest częściowe lub całkowite naprawienie szkody przez oskarżonego. Jeżeli sąd w wyroku orzeknie określoną kwotę z mojej strony na rzecz poszkodowanego tytułem naprawienia szkody, to czy mogę dochodzić zwrotu tej kwoty od ubezpieczyciela, w całości lub w części którą on uznaje za uzasadnioną? "

Odpowiedź prawnika: Środek karny a odszkodowanie z OC

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 20 czerwca 2000 r. (I KZP 5/2000), stwierdził, że korzystanie przez sprawcę przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów nie wyłącza ani nakazu orzeczenia obowiązku naprawienia szkody (art. 46 § 1 kk), ani możliwości orzeczenia - zamiast tego obowiązku - nawiązki określonej w art. 46 § 2 kk. Uchwała ta potwierdziła swoistą odrębność naprawienia szkody w ramach postępowania karnego (gdzie jest to środek karny) od obowiązku wypłaty odszkodowania w ramach ubezpieczenie OC.

Stanowisko powyższe zostało potwierdzone wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2005 r (I CK 706/2004), w którym sąd wskazał, że sprawcy wypadku komunikacyjnego, którego odpowiedzialność odszkodowawcza objęta została umową obowiązkowego ubezpieczenia OC, nie przysługuje wobec ubezpieczyciela roszczenie o zwolnienie go przez tego ubezpieczyciela z obowiązku naprawienia szkody wobec poszkodowanego.

Jeżeli więc sąd zasądzi obowiązek naprawienia szkody, wówczas skazany poprzez zapłatę kwoty wskazanej w orzeczeniu, uwolni się od obowiązku naprawienia szkody nałożonej tym wyrokiem - a nie umową ubezpieczenia OC. W związku z powyższym nie będzie Pan miał podstaw prawnych do żądania od ubezpieczyciela zwrotu kwoty zasądzonej wyrokiem.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika