e-prawnik.pl Porady prawne

Pociągnięcie do odpowiedzialności członka zarządu

Pytanie:

Byłem członkiem zarządu w spółce z o.o. Spółka posiada dwóch udziałowców po 50%. Wspólnicy są obecnie w konflikcie. Czy aby spółka z o.o. pociągnęła do odpowiedzialności byłego członka zarządu wymagana jest uchwala zgromadzenia wspólników, czyli zgoda obydwu wspólników?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Pociągnięcie do odpowiedzialności członka zarządu

6.3.2007

Zgodnie z art. 228 pkt 2 k.s.h. dla pociągnięcia do odpowiedzialności członka zarządu z tytułu wyrządzonej spółce szkody przy sprawowaniu zarządu wymagana jest uchwała wspólników spółki z o.o. Zgodnie z art. 297 k.s.h. roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem trzech lat od dnia, w którym spółka dowiedziała się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. W każdym przypadku jednak roszczenie przedawnia się z upływem dziesięciu lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę. Zgodnie z art. 295 k.s.h. jeżeli spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy wspólnik może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej spółce.


Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ