Obowiązek naprawienia szkody - określenie terminu

Pytanie:

"Byłem osobą pokrzywdzoną w sprawie karnej. Sąd wydał wyrok, który skazał sprawcę na 6 miesięcy ograniczenia wolności oraz obowiązek naprawienia szkody. Niestety, nie napisał w wyroku, w jakim terminie szkoda ta ma zostać naprawiona. Ja teraz będę czekał na naprawienie szkody, której sprawca nie chce naprawić. Dlaczego sąd nie wyznaczył terminu? Wiem, że mogę zwrócić się do komornika - ale to przedłuża postępowanie i naraża mnie na następne koszty."

Odpowiedź prawnika: Obowiązek naprawienia szkody - określenie terminu

Orzeczenie obowiązku naprawienia szkody zarówno w oparciu o art. 46 kodeksu karnego powoduje, że tytułem egzekucyjnym jest prawomocny wyrok, w którym orzeczono obowiązek naprawienia szkody, zbędne jest więc wyznaczanie terminu wywiązywania się z wykonania tego obowiązku. Obowiązek ten aktualizuje się z momentem prawomocności wyroku karnego.

W sytuacji skazania na karę ograniczenia wolności orzeczony obowiązek naprawienia szkody w całości przez sprawcę, jest spełnieniem warunku probacyjnego. Jest on nakładany tylko w sytuacji, gdy nie orzeczono środka karnego na w postaci naprawienia szkody. Nie jest bowiem dopuszczalne kumulowanie środka karnego w postaci naprawienia szkody (gdzie nie orzeka się terminu jego wykonania) ze środkiem probacyjnym naprawienia szkody (gdzie orzeka się termin wykonania). Jeśli zatem obowiązek naprawienia szkody wynika z art. 39 kodeksu karnego w zw. z art. 46 kodeksu karnego, to terminu naprawienia szkody się nie orzeka.

Reasumując termin orzeka się, gdy naprawienie szkody orzeczono w oparciu o art. 36 par 2 w zw z art. 72 par 2 i 74 kodeksu karnego. Jeśli orzeczono naprawienie szkody w oparciu o art. 39 w zw z art. 46 kodeksu karnego, wtedy nie orzeka się terminu. Bez względu na to czy termin wyznaczono czy nie jeśli skazany nie zapłaci to należy wystąpić do komornika celem ściągnięcia należności. Sąd, który orzekał co do roszczeń majątkowych, nadaje na żądanie osoby uprawnionej klauzulę wykonalności orzeczeniu podlegającemu wykonaniu w drodze egzekucji.


Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika