Prawo karne: Wyrok - Porady prawne

Czy sąd może umorzyć spłatę grzywny?

Czy sąd może umorzyć spłatę grzywny i w jakich przypadkach?

Wyjazd za granicę w czasie warunkowego zawieszenia

Czy mając wyrok w zawieszeniu i dozór kuratora można opuścić granice kraju? Chodzi dokładnie o wyjazd z Polski do Irlandii.

Odwołanie od decyzji sądu w sprawie odebrania prawa jazdy.

Dostałem wezwanie do zgłoszenia sę do urzędu miasta w celu zwrócenia prawo jazdy. Wszystko przez to że nie odebrałem wezwania sądowego (byłem za granicą). Sąd skazał mnie zaocznie za zdjęcie (...)

Kolejność wykonywania kar pozbawienia wolności

Jaka jest kolejność wykonywania kar pozbawienia wolności, na które została skazana ta sama osoba?

Kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

Na czym polega odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?

Podanie do publicznej wiadomości orzeczenia o ukaraniu za wykroczenie

W jakich przypadkach orzeczenie o ukaraniu za wykroczenie można podać do publicznej wiadomości?

Nawiązka orzekana przy przestępstiw zniesławienia

Czy przy wymierzaniu wyroku za przestępstwo zniesławienia, sąd może orzec rekompensatę za doznaną krzywdę?

Możliwość orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów przez sąd

Kiedy sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów?

Zakaz prowadzenia roweru a jazda pod wpływem alkoholu

Droga redakcjo e-prawnik. Wczoraj wracając rowerem z urodzin kolegi zostałem zatrzymany do kontroli. Niestety byłem pod wpływem alkoholu. Doszły mnie słychy, że mogę otrzymać zakaz prowadzenia (...)

Orzeczony zakaz prowadzenia samochodu a zwrot prawa jazdy

Mojemu mężowi został orzeczony zakaz prowadzenia samochodu. Musi on zwrócić prawo jazdy, ale on je zgubił. Nie mogę się z nim dogadać. On się tym nie przejmuje. Co mam zrobić? Czy grozi mu (...)

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Na podstawie art. 75 par. 1 kodeksu karnego postanowieniem sądu zarządzono wobec mnie wykonanie kary jednego roku pozbawienia wolności orzeczonej prawomocnie przez sąd rejonowy za występek z art. (...)

Rozłożenie grzywny na raty

Obywatel został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko Skarbowi Państwa na grzywnę w wysokości 10 000 zł. Ponieważ miał niskie dochody i rodzinę na utrzymaniu, sąd zgodził się (...)

Zatarcie skazania i odzyskanie prawa wyborczego

Czy prawdą jest, że po upływie okresu 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku za przestępstwo umyślne, to osoba skazana, która jest druga w kolejności do objęcia mandatu radnego w gminie (...)

Uchylenie postanowienia na podstawie art. 24 kkw

Dwóch wspólników spółki cywilnej (A i B) otrzymało od trzeciego wspólnika cichego (C) 20.000,- zł na prowadzenie działalności gospodarczej. Na zabezpieczenie zwrotu tego wkładu wspólnik A przewłaszczył (...)

Egzekucja odszkodowania w sprawie karnej

Pozwany w sprawie karnej cywilnej został uznany winnym przez sąd pierwszej instancji popełnienia przestępstwa i skazany na zapłatę odszkodowania powodowi. Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok, który (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika