Wyrok

Czy sąd może umorzyć spłatę grzywny?

Czy sąd może umorzyć spłatę grzywny?

Czy sąd może umorzyć spłatę grzywny i w jakich przypadkach?

Wyjazd za granicę w czasie warunkowego zawieszenia

Wyjazd za granicę w czasie warunkowego zawieszenia

Czy mając wyrok w zawieszeniu i dozór kuratora można opuścić granice kraju? Chodzi dokładnie o wyjazd z Polski do Irlandii.

Odwołanie od decyzji sądu w sprawie odebrania prawa jazdy.

Odwołanie od decyzji sądu w sprawie odebrania prawa jazdy.

Dostałem wezwanie do zgłoszenia sę do urzędu miasta w celu zwrócenia prawo jazdy. Wszystko przez to że nie odebrałem wezwania sądowego (byłem za granicą). Sąd skazał mnie zaocznie za zdjęcie (...)

Wyrok łączny

Wyrok łączny

Jakie warunki muszą zostać spełnione, by sąd karny wydał wyrok łączny?

Pokrzywdzony w procesie

Pokrzywdzony w procesie

Zostałem powiadomiony jako pokrzywdzony o przesłaniu do sądu aktu oskarżenia z wnioskiem w trybie art. 335 § 1 kpk. Chodzi o zarzut przywłaszczenia mienia ścisle związany z podrobieniem mojego (...)

Kolejność wykonywania kar pozbawienia wolności

Kolejność wykonywania kar pozbawienia wolności

Jaka jest kolejność wykonywania kar pozbawienia wolności, na które została skazana ta sama osoba?

Nadzwyczajne złagodzenie kary

Nadzwyczajne złagodzenie kary

W jakich przypadkach sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary?

Kiedy można skorzystać z warunkowego umorzenia postępowania?

Kiedy można skorzystać z warunkowego umorzenia postępowania?

Na czym polega warunkowe umorzenie postępowania karnego i w jakich przypadkach można skorzystać z tej instytucji?

Dobrowolne poddanie się karze

Dobrowolne poddanie się karze

Na czym polega dobrowolne poddanie się karze i w jakich przypadkach można skorzystać z tej instytucji?

Dobrowolne poddanie się karze

Dobrowolne poddanie się karze

Na czym polega dobrowolne poddanie się karze i kiedy może zostać zastosowane wobec oskarżonego?

Kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

Kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

Na czym polega odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?

Obowiązek opublikowania orzeczenia sądu

Obowiązek opublikowania orzeczenia sądu

Kiedy redaktor dziennika ma obowiązek opublikowania orzeczenia sądu

Podanie do publicznej wiadomości orzeczenia o ukaraniu za wykroczenie

Podanie do publicznej wiadomości orzeczenia o ukaraniu za wykroczenie

W jakich przypadkach orzeczenie o ukaraniu za wykroczenie można podać do publicznej wiadomości?

Nawiązka orzekana przy przestępstiw zniesławienia

Nawiązka orzekana przy przestępstiw zniesławienia

Czy przy wymierzaniu wyroku za przestępstwo zniesławienia, sąd może orzec rekompensatę za doznaną krzywdę?

Możliwość orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów przez sąd

Możliwość orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów przez sąd

Kiedy sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów?

Obligatoryjne orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów

Obligatoryjne orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów

Kiedy sąd na pewno orzeknie zakaz prowadzenia pojazdów?

Zakaz prowadzenia roweru a jazda pod wpływem alkoholu

Zakaz prowadzenia roweru a jazda pod wpływem alkoholu

Droga redakcjo e-prawnik. Wczoraj wracając rowerem z urodzin kolegi zostałem zatrzymany do kontroli. Niestety byłem pod wpływem alkoholu. Doszły mnie słychy, że mogę otrzymać zakaz prowadzenia (...)

Zakaz prowadzenia pojazdów dla osoby, która zbiegła z miejsca zdarzenia

Zakaz prowadzenia pojazdów dla osoby, która zbiegła z miejsca zdarzenia

Na ile lat sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów w przypadku gdy kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia?

Obligatoryjne zastosowanie zakazu prowadzenia pojazdów wobec osoby prowadzącej rower

Obligatoryjne zastosowanie zakazu prowadzenia pojazdów wobec osoby prowadzącej rower

Na jakiej podstawie sąd obligatoryjnie zastosuje środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych wobec osoby prowadzącej rower ?

Zakaz prowadzenia pojazdów wobec osoby prowadzącej rower

Zakaz prowadzenia pojazdów wobec osoby prowadzącej rower

Na jakiej podstawie można zastosować środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych wobec osoby prowadzącej rower ?

Orzeczony zakaz prowadzenia samochodu a zwrot prawa jazdy

Orzeczony zakaz prowadzenia samochodu a zwrot prawa jazdy

Mojemu mężowi został orzeczony zakaz prowadzenia samochodu. Musi on zwrócić prawo jazdy, ale on je zgubił. Nie mogę się z nim dogadać. On się tym nie przejmuje. Co mam zrobić? Czy grozi mu (...)

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Na podstawie art. 75 par. 1 kodeksu karnego postanowieniem sądu zarządzono wobec mnie wykonanie kary jednego roku pozbawienia wolności orzeczonej prawomocnie przez sąd rejonowy za występek z art. (...)

Rozłożenie grzywny na raty

Rozłożenie grzywny na raty

Obywatel został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko Skarbowi Państwa na grzywnę w wysokości 10 000 zł. Ponieważ miał niskie dochody i rodzinę na utrzymaniu, sąd zgodził się (...)

Wydanie uzasadnienia wyroku na piśmie

Wydanie uzasadnienia wyroku na piśmie

W jakim czasie powinien oskarżony w sprawie karnej zgłosić prośbę o uzasadnienie wyroku i jednocześnie o treść wyroku na piśmie . Oskarżony chce wnieść odwołanie od wyroku-ile ma czasu. Czy (...)

Przedawnienie wykonania kary

Przedawnienie wykonania kary

Jeżeli osoba skazana na 1 rok i 4 miesiące bezwzględnego pozbawienia wolności np. przed odbyciem kary uciekła za granice to ile lat musi się ukrywać by przedawniło się to skazanie? Czy ten czas (...)

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Jeden z pracowników, zatrudniony na umowę o pracę, ukradł z kasy firmy 6000 zł, co następnie w czasie spotkania z kolegą z pracy potwierdził na piśmie. Został zwolniony dyscyplinarnie za porzucenie (...)

Zatarcie skazania i odzyskanie prawa wyborczego

Zatarcie skazania i odzyskanie prawa wyborczego

Czy prawdą jest, że po upływie okresu 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku za przestępstwo umyślne, to osoba skazana, która jest druga w kolejności do objęcia mandatu radnego w gminie (...)

Błędne pouczenie o terminie złożenia apelacji

Błędne pouczenie o terminie złożenia apelacji

Niedawno otrzymałem odpis wyroku sądu grodzkiego w sprawie o wykroczenie. Do uzasadnienia było dołączone pouczenie , że przysługuje mi prawo złożenia apelacji, którą należy złożyć do sądu (...)

Apelacja bez wiedzy oskarżonego

Apelacja bez wiedzy oskarżonego

W lutym 2007 roku Sąd skazał mnie na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Przed sądem reprezentował mnie adwokat, którego upoważniłem pisemnie do reprezentowania mnie przed Sądem (...)

wyrok łączny

wyrok łączny

Jeden czyn ciągły podzielono na kilka spraw- jedną główna i kilka po kilka faktur. Wszystkie do tego samego odbiorcy, więc jest hipotetyczna szansa, że zapadną np. 2 wyroki. Czy w związku z tym (...)

Uchylenie postanowienia na podstawie art. 24 kkw

Uchylenie postanowienia na podstawie art. 24 kkw

Dwóch wspólników spółki cywilnej (A i B) otrzymało od trzeciego wspólnika cichego (C) 20.000,- zł na prowadzenie działalności gospodarczej. Na zabezpieczenie zwrotu tego wkładu wspólnik A przewłaszczył (...)

Egzekucja odszkodowania w sprawie karnej

Egzekucja odszkodowania w sprawie karnej

Pozwany w sprawie karnej cywilnej został uznany winnym przez sąd pierwszej instancji popełnienia przestępstwa i skazany na zapłatę odszkodowania powodowi. Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok, który (...)

Cofnięcie zgody na uzgodnioną karę

Cofnięcie zgody na uzgodnioną karę

Zostałem oskarżony o przestępstwo - chodzi o pobicie. Po zakończeniu śledztwa prokurator zapoznał mnie z aktami sprawy i zaproponował ugodę. Zgodziłem się na nią i ustaliliśmy karę w wysokości (...)

Sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie karnej

Sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie karnej

Chodzi o wyrok w sprawie karnej. Czy wyrok sądu rejonowego (pierwszej instancji) w sprawie karnej musi posiadać uzasadnienie, czy też o wydanie takiego uzasadnienia należy się zwrócić do sądu?

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Zostałem skazany wyrokiem sądu grodzkiego na zakaz prowadzenia pojazdów na okres 2 lat (wyrok z 25.07.2006 r.) w związku z prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzeźwości (1,58 promila) tj. z art. 178a (...)

Osadzenie w ZK a choroba wieńcowa

Osadzenie w ZK a choroba wieńcowa

58-letni mężczyzna został skazany za przywłaszczenie pieniędzy (niesłusznie zresztą, ale nie ma pieniędzy, żeby się bronić) na dwa lata pozbawienia wolności. Jest po kilku zawałach, operacji (...)

Wniosek o przywrócenie terminu w sprawie karnej

Wniosek o przywrócenie terminu w sprawie karnej

Sąd nie poinformował mnie jako oskarżonego o terminie kolejnej rozprawy i ogłoszenia wyroku. Nie wnikając w szczegóły załóżmy, że nastąpiło uchybienie proceduralne ze strony sądu. Ogłoszono (...)

Wykonalność obowiązku naprawienia szkody

Wykonalność obowiązku naprawienia szkody

Sąd karny orzekł, że sprawca kradzieży, któremu warunkowo sąd zawiesił karę pozbawienia wolności, zobowiązany jest w okresie próby do naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonego w wys. 5.000 (...)

Zarządzenie wykonania zawieszonej kary

Zarządzenie wykonania zawieszonej kary

Osobie skazanej za oszustwo sąd wymierzył karę pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz orzekł wobec niej obowiązek naprawienia szkody. Skazany nie naprawił tejże szkody (nie zapłacił wierzycielowi) (...)

Zawieszenie wykonania kary

Zawieszenie wykonania kary

W stosunku do jednej osoby wydano dwa wyroki w zawieszeniu, które uprawomocniły się po odrzuceniu w obu przypadkach apelacji na przestrzeni tygodnia. Obecnie ta osoba ma trzecią sprawę za czyn popełniony (...)

Sprzeciw od wyroku zaocznego w sprawie karnej

Sprzeciw od wyroku zaocznego w sprawie karnej

W sprawie karnej w postępowaniu uproszczonym w sądzie grodzkim może zapaść wyrok bez udziału oskarżonego. Sytuacja wygląda tak, że oskarżony nie stawił się na rozprawę, będąc chorym. Zwolnienie (...)

Zatarcie skazania

Zatarcie skazania

Po jakim czasie następuje zatarcie skazania?

Zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności

Zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności

Osoba otrzymała wyrok 1 roku i 3 miesięcy w zawieszeniu na okres 3 lat z art. 158 par 1 k.k. W okresie próby popełniła następne przestępstwo, za które została skazana na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia (...)

Zamiana kary pozbawienia wolności na inną karę

Zamiana kary pozbawienia wolności na inną karę

Czy w przypadku wymierzenia oskarżonemu kary pozbawienia wolności istnieje możliwość zamiany takiej kary inną karę (karę pieniężną)?

Zawieszenie przewlekłego postępowania

Zawieszenie przewlekłego postępowania

Od 2002 roku toczy się proces, w którym jestem oskarżony o uszczuplenie cła i podatku w imporcie pojazdów w okresie 1998-99roku. W kwietniu 2006 roku sąd wyższej instancji uznał już, iż w sprawie (...)

Nienaprawienie szkody a zarządzenie wykonania kary

Nienaprawienie szkody a zarządzenie wykonania kary

Oskarżono mnie o przywłaszczenie pieniędzy i sąd wydał wyrok skazujący mnie na karę pozbawienia wolności na okres 10 miesięcy i zawiesił warunkowo wykonanie wyroku na okres trzech lat. Jednocześnie (...)

Miarkowanie wysokości kary

Miarkowanie wysokości kary

Mój mąż kierując pojazdem pod wpływem alkoholu potrącił rowerzystę, który wymusił pierwszeństwo z drogi podporządkowanej i wjechał prosto pod koła samochodu męża. Rowerzysta jak się okazało (...)

Zwrot kosztów w postępowaniu prywatnoskargowym

Zwrot kosztów w postępowaniu prywatnoskargowym

Złożyłem prywatny akt oskarżenia z art. 216 kk i Sąd Grodzki zażądał wpłacenia kwoty 300 zł tytułem zryczałtowanej równowartości wydatków w postępowaniu prywatnoskargowym. Czy otrzymam (...)

Szkodliwość społeczna czynu

Szkodliwość społeczna czynu

W marcu 2005 r. kolega poprosił mnie o złożenie wniosku do ARiMR o wpis do ewidencji producentów rolnych. Wniosek własnoręcznie napisałem, kolega się podpisał pod nim a za żonę kolegi ja się (...)

Nie naprawienie szkody a odwieszenie wyroku

Nie naprawienie szkody a odwieszenie wyroku

Mój dłużnik został skazany prawomocnym wyrokiem sądu w sprawie karnej i został zobowiązany do naprawienia szkody (finansowej). Po upływie określonego wyrokiem terminu aż do teraz (przeszło rok (...)

1

2

3

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne