e-prawnik.pl Porady prawne

Termin zapłaty z wyroku i zawieszenie kary

Pytanie:

Dłużnik został zobligowany wyrokiem karnym do zapłaty pokrzywdzonemu pewnej kwoty w ciągu 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku. Czy to oznacza, że przed tym terminem pokrzywdzony nie może skutecznie wystąpić z wnioskiem egzekucyjnym do komornika? Poza tym, jaka konsekwencja grozi dłużnikowi, gdy nie dotrzyma tego 6-miesięcznego terminu - czy możliwe będzie już wtedy odwieszenie kary pozbawienia wolności, skoro dostał ją w zawieszeniu na okres dwóch lat?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Termin zapłaty z wyroku i zawieszenie kary

16.12.2005

Jeżeli sąd określił, że skazany ma naprawić szkodę i zapłacić pokrzywdzonemu określoną kwotę i wyznaczył termin, to dłużnik nie pokrzywdzony nie może żądać zapłaty tej kwity przed upływem 6-miesięcznego terminu. Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby (czyli w okresie zawieszenia wykonania kary) rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż podobne do poprzedniego przestępstwo umyślne albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ