Dostarczenie treści wyroku pocztą

Pytanie:

"Odwołałem się od wyroku w sprawie karnej. Rozprawa odbyła się w grudniu zeszłego roku. Do tej pory nie otrzymałem żadnego pisma w tej sprawie. Czy decyzje, które tam zapadły otrzymam automatycznie czy muszę wystosować jakieś pismo, aby otrzymać treść wyroku, decyzji? Jak mogę dotrzeć do treści wyroku, decyzji?"

Odpowiedź prawnika: Dostarczenie treści wyroku pocztą

Zgodnie z kodeksem postępowania karnego uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu w terminie 14 dni. Jeżeli jednak sąd utrzymuje zaskarżony wyrok w mocy, uznając apelację za oczywiście bezzasadną, uzasadnienie sporządza się na wniosek strony, chyba że zostało zgłoszone zdanie odrębne. Sporządzenie uzasadnienia z urzędu nie zwalnia np. strony oraz pokrzywdzonego od złożenia wniosku o doręczenie uzasadnienia. Wniosek składa się na piśmie. Wniosek niepochodzący od oskarżonego powinien wskazywać tego z oskarżonych, którego dotyczy.

Jeżeli wymagany jest wniosek o sporządzenie uzasadnienia, to uzasadnienie wyroku powinno być sporządzone w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku o jego sporządzenie, w sprawie zawiłej, w razie niemożności sporządzenia uzasadnienia w terminie, prezes sądu może przedłużyć ten termin na czas oznaczony.

Wyrok z uzasadnieniem doręcza się stronie, która złożyła wniosek. Można również złożyć sam wniosek o dostarczenie wyroku bez uzasadnienia.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • hk_ 2014-01-19 12:52:02

    Termin na złożenie wniosku u uzasadnienie wyroku wynosi 7 dni. Po tym terminie sąd nie przyjmuje wniosku. Natomiast na dostarczenie uzasadnienia wyroku sąd ma czas dowolny...Hmm... czy to tak powinno byc?! Pytam sie

  • zysiak 2012-01-26 12:07:10

    Jak można ukarać Sąd za nieterminowe wysłanie wyroku z uzasadnieniem czyli powyżej 14dni.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika