e-prawnik.pl Porady prawne

Odpowiedzialność pracownika za nienależyte wykonywanie obowiązków pracowniczych

Pytanie:

Zatrudniam pracownika, który nienależycie wykonuje swoje obowiązki. Czy mogę nałożyć na niego karę?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność pracownika za nienależyte wykonywanie obowiązków pracowniczych

Kodeks pracy w dziale piątym reguluje odpowiedzialność materialną pracowników, w tym za szkodę wyrządzoną pracodawcy. Odpowiedzialność materialna pracowników dotyczy obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej pracodawcy na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych z winy pracownika (aktualnego bądź byłego). Kodeks pracy w dziale piątym reguluje odpowiedzialność materialną pracowników, w tym za szkodę wyrządzoną pracodawcy. Odpowiedzialność materialna pracowników dotyczy obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej pracodawcy na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych z winy pracownika (aktualnego bądź byłego).

Potrzebujesz porady prawnej?