Wyłączenie sprawy do odrębnego postępowania

Pytanie:

"Podejrzany o przestępstwo, został wyłączony z tej sprawy i nadano jego sprawie inną sygnaturę akt. Do tego momentu miał obowiązek w ramach dozoru stawiać się trzy razy w tygodniu na policji oraz miał zakaz opuszczania kraju. Czy wyłączenie ze sprawy oznacza, że dozór nadal obowiązuje czy nie? Czy powinien nadal stawiać się na policji i na jakiej podstawie, skoro dozór dotyczył innej sprawy o innej sygnaturze akt?"

Odpowiedź prawnika: Wyłączenie sprawy do odrębnego postępowania

Jeżeli dla uproszczenia lub przyspieszenia postępowania przygotowawczego zachodzi potrzeba wyłączenia do odrębnego postępowania części materiałów dotyczących niektórych osób lub czynów, należy wydać stosowne postanowienie ze wskazaniem - przez określenie numerów kart akt i oznaczenie dowodów - jakie materiały podlegają wyłączeniu. Czas trwania wyłączonego postępowania liczy się od daty wszczęcia postępowania pierwotnego tylko wówczas, gdy w wyłączonym zakresie były dokonywane czynności procesowe; należy wówczas wyłączyć także odpis postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia. W pozostałych wypadkach, opierając się na wyłączonych materiałach, wydaje się postanowienie o wszczęciu postępowania.

Wyłączenie do odrębnego postępowania następuje zazwyczaj, gdy jeden ze sprawców sie ukrywa. Wtedy celem przeprowadzenia postępowania karnego wobec pozostałych sprawców – by nie czekać na jego znalezienie – można wyłączyć sprawę do odrębnego postępowania. Orzeczone środki zapobiegawcze pozostają w mocy w tym dozór. Wyłączenie do odrębnego postępowania to czynność o znaczeniu głównie technicznym. Jeżeli podstawą wyłączenia był zarzucany czyn i w stosunku do jednego ze sprawców (do którego wyłączono sprawę do odrębnego postępowania) w stosunku, do którego właściwy jest inny Sąd miejscowo lub rzeczowo, wtedy na takie postanowienie o wyłączeniu do odrębnego postępowania przysługuje zażalenie.

Reasumując nadal istnieje obowiązek stawiennictwa na policję, chyba że Sąd uchylił ten środek zapobiegawczy.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika