image

Wniosek o ustanowienie obrońcy z urzędu

W postępowaniu karnym oskarżony, który nie ma obrońcy z wyboru, może żądać, aby mu wyznaczono obrońcę z urzędu, jeżeli w sposób należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny. Obrońcę wyznacza prezes sądu właściwego do rozpoznania sprawy, o ile uzna wniosek za zasadny. Na odmowę wyznaczenia obrońcy zażalenie jednak nie przysługuje.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Wniosek o ustanowienie obrońcy z urzędu - pobierz dokument

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne