e-prawnik.pl Porady prawne

Koszty obrony z urzędu w sprawach karnych

Pytanie:

Kodeks postępowania karnego przewiduje mozliwość ustanowienia oskarżonemu obrońcy z urzędu. Oskarżony może zostać prawomocnie uniewinniony lub prawomocnie skazany. Kto pokrywa wynagrodzenie adwokata przyznanego oskarżonemu z urzędu w zależności od tego, czy oskarżony zostanie prawomocnie uniewinniony lub prawomocnie skazany? Czy tylko w przypadku, gdy obrońca został wyznaczony z powodu ciężkiej sytuacji materialnej oskarżonego koszty te pokrywa Skarb Państwa? Czy jest to zróznicowane w zależności od prawomocnego uniewinnienia lub skazania? Jaki akt prawny reguluje wysokość tego wynagrodzenia w sprawach karnych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Koszty obrony z urzędu w sprawach karnych

20.9.2006

Wysokość wynagrodzenia adwokata ustanowionego z urzędu w srawie karnej w charakterze obrońcy oskarżonego reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Wynagrodzenie obrońcy ustanowionego z urzędu pkrywa Skarb Państwa. Koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszone przez Skarb Państwa obejmują niezbędne wydatki adwokata oraz opłatę w wysokości nie wyższej niż 150% stawek minimalnych, o których mowa poniżej: 

Stawki minimalne wynoszą w sprawie objętej:

 • dochodzeniem - 180 zł;
 • śledztwem - 300 zł.

Stawki minimalne za obronę:

 • przed sądem rejonowym w postępowaniu szczególnym - 360 zł;
 • przed sądem rejonowym w postępowaniu w sprawach o wykroczenia - 180 zł;
 • przed sądem rejonowym w postępowaniu zwyczajnym lub przed wojskowym sądem garnizonowym - 420 zł;
 • przed sądem okręgowym jako drugą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako drugą instancją - 420 zł;
 • przed sądem okręgowym jako pierwszą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako pierwszą instancją oraz przed sądem apelacyjnym - 600 zł;
 • przed Sądem Najwyższym - 600 zł.

Stawki minimalne wynoszą za sporządzenie i wniesienie kasacji:

 • w sprawie, w której w pierwszej instancji orzeczenie wydał sąd rejonowy lub wojskowy sąd garnizonowy - 360 zł;
 • w sprawie, w której w pierwszej instancji orzeczenie wydał sąd okręgowy lub wojskowy sąd okręgowy - 600 zł.

Stawki minimalne wynoszą:

 • za czynności w sprawie o wznowienie postępowania oraz w sprawie o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego - 360 zł;
 • za sporządzenie opinii o braku podstaw wniosku o wznowienie postępowania, za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia kasacji oraz braku podstaw do stwierdzenia nieważności orzeczenia w postępowaniu karnym - 360 zł;
 • za sporządzenie środka odwoławczego w wypadku, gdy sporządzający nie występuje przed sądem - 360 zł.

Stawki minimalne wynoszą za obronę w sprawach o wydanie wyroku łącznego - 120 zł.

Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub ukaranie, aresztowanie lub zatrzymanie, w tym spraw wynikających z przepisów o uznanie za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego - 120 zł.

Wysokość wynagrodzenia obrońcy ustanowionego dla oskarżonego z urzędu nie jest zatem uzależniona od faktu skazania lub uniewinnienia oskarżonego. W każdym wypadku, gdy obrońca został ustanowiony przez sąd karny z urzędu, sąd przyzna na wniosek obrońcy koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu wedle reguł podanych powyżej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ