e-prawnik.pl Porady prawne

Koszty sądowe

22 Artykułów


14 Informacji


357 Pytań i odpowiedzi


26 Tematów na forum pomocy prawnej


ARTYKUŁY I PORADY

PYTANIA I ODPOWIEDZI PRAWNIKÓW

 • Koszty uczestników postępowania nieprocesowego

  "Kto ponosi koszty zniesienia współwłasności w przypadku, gdy jeden współwłaściciel domaga się podziału na drodze sądowej, nie proponując wcześniej rozsądnego podziału i negując propozycje drugiej strony? Czy koszty sądowe, (...)"

  Koszty uczestników postępowania nieprocesowego
 • Wzajemne zniesienie kosztów

  "Co to znaczy, że koszty sądowe znosi się wzajemnie? Czy art. 101 kpc ma zastosowanie w sprawach dotyczących stosunku prawnego, który może być ukształtowany tylko wyrokiem?"

  Wzajemne zniesienie kosztów
 • Orzeczenie o kosztach procesu pzy solidarności

  "Sąd wydał nakaz zapłaty przeciwko dwóm pozwanym (solidarnie). Czy orzeczenie o kosztach procesu na nakazie powinno obejmować całą kwotę, którą zapłacił powód czy sąd rozdziela kwotę po połowie?"

  Orzeczenie o kosztach procesu pzy solidarności
 • Dzień wolny w związku ze sprawą spadkową

  "Pracownik otrzymał wezwanie z sądu w sprawie spadkowej. Stawiennictwo było obowiązkowe. W związku z tym nie przyszedł do pracy. Wydaje się, że jego nieobecność była usprawiedliwiona. Czy pracownikowi należy się wynagrodzenie za taką nieobecność (...)"

  Dzień wolny w związku ze sprawą spadkową
 • Koszty adwokackie

  "Zapłaciłem adwokatowi znaczną kwotę jako pełnomocnikowi w toczącym się procesie z mojego powództwa , sąd wydał dla mnie wyrok pozytywny zasądzając od pozwanego wszystkie koszty sądowe wraz z kosztami adokackimi , pytanie ; czy w takim przypadku (...)"

  Koszty adwokackie
 • Zwolnienie od kosztów sądowych a zabezpieczenie

  "Zostałam poszkodowana przez członków zarządu spółki z o.o., którzy dopuścili się oszustwa. W chwili obecnej toczy się postępowanie przygotowawcze p-ko dwóm z nich. Zastanawiam się nad wytoczeniem powództwa adhezyjnego i wystąpieniem z wnioskiem (...)"

  Zwolnienie od kosztów sądowych a zabezpieczenie