Postępowanie przed sądem: Koszty sądowe

Zmiana wysokości zasądzonych wyrokiem sądu alimentów

Zmiana wysokości zasądzonych wyrokiem sądu alimentów

13.12.2017

Zgodnie z treścią art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Powyższa regulacja oznacza, że ustawodawca przewidział taką sytuacje, kiedy nawet prawomocny wyrok sądowy (...)

Zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych

Zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych

18.9.2017

Bycie stroną w postępowaniu cywilnym wiąże się z ponoszeniem określonych kosztów. Jak ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych? Jaki może być zakres zwolnienia od kosztów sądowych?

Zwolnienie przedsiębiorców od kosztów sądowych

Zwolnienie przedsiębiorców od kosztów sądowych

13.9.2016

Zgodnie z przepisami ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych sąd może zwolnić stronę od kosztów sądowych w całości lub w części, jeżeli strona jest w stanie ponieść tylko część tych kosztów. Częściowe zwolnienie od tych kosztów może polegać na zwolnieniu (...)

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

12.9.2016

Celem obszernej ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych była generalna obniżka opłat sądowych. Co obejmują koszty sądowe? Ile wynoszą opłaty: we wszystkich rodzajach spraw, w procesie w sprawach z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego, w sprawach gospodarczych oraz (...)

Likwidacja spółki - obowiązki likwidatorów

Likwidacja spółki - obowiązki likwidatorów

22.5.2013

Podjęcie uchwały o likwidacji spółki z o.o. nie oznacza wcale, iż dany podmiot przestaje automatycznie istnieć, zaprzestając wszelkiej działalności. Uchwała taka rozpoczyna dopiero proces likwidacji przedsiębiorstwa, na który składają liczne czynności rejestracyjne i bilansowe. (...)

Zwolnienie od kosztów sądowych

Zwolnienie od kosztów sądowych

22.3.2012

Postępowanie przed sądem cywilnym wiąże się z obowiązkiem uiszczenia kosztów sądowych tego postępowania. Na koszty sądowe składają się opłaty sądowe oraz wydatki poniesione przez sąd. Opłaty sądowe to wpis oraz opłata kancelaryjna, pobierana za wydanie różnego rodzaju (...)

Ile kosztuje postępowanie upadłościowe konsumenta?

Ile kosztuje postępowanie upadłościowe konsumenta?

24.2.2012

Generalnie koszty postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej będą ponoszone według zasad ogólnych obowiązujących w postępowaniu upadłościowym prowadzonym według Prawa upadłościowego i naprawczego. Jednak w celu obniżenia (...)

Przesłanki i tryb wznowienia postępowania cywilnego

Przesłanki i tryb wznowienia postępowania cywilnego

1.12.2011

Wznowienie postępowania jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia, który jest używany w celu ponownego rozpoznawania oraz rozstrzygania w sprawach, które zakończyły się już prawomocnym orzeczeniem sądu. Instytucja ta przysługuje jedynie w wypadkach przewidzianych w Kodeksie postępowania (...)

Jak podzielić pieniądze uzyskane w egzekucji?

Jak podzielić pieniądze uzyskane w egzekucji?

11.5.2010

Spieniężenie majątku dłużnika lub uzyskanie od niego odpowiedniej ilości środków pieniężnych nie jest końcowym etapem postępowania egzekucyjnego. Otóż kolejnym etapem jest właściwy podział tych środków, które zostały wyegzekwowane. Ustawodawca i w tym zakresie (...)

Zwrot kosztów sądowych - kto i kiedy może się tego domagać?

Zwrot kosztów sądowych - kto i kiedy może się tego domagać?

22.8.2005

Nikt nie lubi wydawać pieniędzy bez powodu. A jeżeli już zmuszeni jesteśmy uszczuplić swoje oszczędności, chcielibyśmy widzieć efekty dokonanej inwestycji. Niechętnie korzystamy z usług sądów, wiedząc jaka to kosztowna przyjemność. Poza tym boimy się, iż wydatek będzie większy (...)

Od 30 czerwca 2004 r. mniej zapłacimy u notariusza

Od 30 czerwca 2004 r. mniej zapłacimy u notariusza

6.1.2005

No i mamy nowe stawki. Opisane wyżej rozporządzenie Minister Sprawiedliwości wydał 28 czerwca 2004 r., a zaczęło ono obowiązywać już 30 czerwca 2004 r. Rozporządzenie wskazuje oczywiście stawki maksymalne, a więc nieprzekraczalne. Kwoty te mogą być powiększone tylko i wyłącznie o ewentualne (...)

Jak bank z zagranicy ściąga należności z obywatela RP - opinia prawna

Jak bank z zagranicy ściąga należności z obywatela RP - opinia prawna

6.1.2005

Polskę i Stany Zjednoczone nie wiąże żadna umowa międzynarodowa, której przedmiotem byłaby jurysdykcja i wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych. Polska podpisała Konwencję z Lugano o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. U. 2000 r., (...)

Koszty postepowania egzekucyjnego - opinia prawna

Koszty postepowania egzekucyjnego - opinia prawna

6.1.2005

Zgodnie z art. 881 Kodeksu Postępowania Cywilnego komornik ma prawo wezwać zakład pracy, aby nie wypłacał dłużnikowi poza częścią wolną od zajęcia żadnego wynagrodzenia, lecz: bądź przekazywał zajęte wynagrodzenie bezpośrednio wierzycielowi egzekwującemu, zawiadamiając komornika o (...)