Postępowanie przed sądem: Koszty sądowe

Kiedy należności sądowe mogą zostać umorzone, rozłożone na raty czy odroczone?

Kiedy należności sądowe mogą zostać umorzone, rozłożone na raty czy odroczone?

14.7.2018

Zapłata należności Skarbu Państwa z tytułu nieuiszczonych kosztów sądowych oraz grzywien orzeczonych w postępowaniu cywilnym może być umorzona, odroczona albo rozłożona na raty, jeżeli (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika