Opłata od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności

Pytanie:

Ile wynosi w świetle obecnej ustawy o kosztach sądowych opłata od wniosku o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Odpowiedź przynosi treść art. 77 Ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Przepis ten przewiduje, że opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt:

  1. poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu,
  2. odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności,
  3. odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności,
  4. zaświadczenia

pobiera się w kwocie 6 złotych za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu. Jest to opłata kancelaryjna. Stąd wniosek o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności winien być opłacony - opłata kancelaryjna wynosi 6 zł i może być uiszczona bezgotówkowo na rachunek bankowy sądu, do którego wniosek jest skierowany, lub gotówką (w kasie sądu lub znakami opłaty sądowej).

Warto również pamiętać o treści art. 71 powołanej wyżej Ustawy. Przewiduje on, że opłatę stałą w kwocie 50 złotych sąd pobiera od wniosku o:

  • nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, innemu niż orzeczenie sądu, ugoda sądowa albo nakaz zapłaty;
  • nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika;
  • nadanie klauzuli wykonalności przeciwko lub na rzecz osoby innej niż wskazana w tytule egzekucyjnym, na którą przeszły uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu;
  • nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

mb5851

23.5.2013 20:36:48

Re: Opłata od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności

Witam. Chciałbym złożyć wniosek do Sądu o nadanie klauzuli wykonalności dla Ugody NOTARIALNEJ która zobowiązywała dłużnika do spłaty należnej mi sumy 70 tysięcy złotych do dnia 31 Grudnia 2012 roku. Jakie poniosę koszty opłaty Sądowej ?. Zamierzam wystawić dług do aukcji internetowej , oraz umieścić dłużnika w KRD. Za udzieloną odpowiedź. Dziękuję. Pozdrawiam.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: