Wartość przedmiotu sporu i opłata za pozew o zniesienie nieodpłatnej służebności gruntowej

Pytanie:

Chcę wnieść pozew o usunięcie służebności gruntowej, która była ustanowiona nieodpłatnie. Jak należy wówczas opłacić pozew i jaka będzie wartość przedmiotu sporu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wskazujemy, że wartość przedmiotu sporu określa się zgodnie z art. 19 i nast. kodeksu postępowania cywilnego ( dalej kpc). Ponieważ w tym wypadku służebność ustanowiona została nieodpłatnie, sugerujemy przy opłacaniu pozwu (opłata ta zależy bowiem od wartości przedmiotu sporu) dokonać opłaty podstawowej w wysokości 30 zł. Przypominamy bowiem, że pozew powinien być należycie opłacony. Brak opłaty jest brakiem formalnym, którego nieuzupełnienie w wyznaczonym terminie powoduje zwrot pozwu.
Reprezentowany jest również pogląd, że w przypadku ustanowienia służebności przechodu i przejazdu bez wynagrodzenia dla potrzeb postępowania sądowego należy jednak przyjąć wysokość wynagrodzenia za korzystanie ze służebności- stworzyć sytuację, jak gdyby służebność była ustanowiona za wynagrodzeniem i wskazać stosowną kwotę jako wartość przedmiotu sporu, a następnie od niej wyliczyć kwotę opłaty. Opłata wyniesie 5 % wartości przedmiotu sporu, czyli zgodnie z art. 22 kpc sumy świadczeń za jeden rok.
Nawet bowiem, gdyby sąd uznał przyjętą wartość za nieodpowiadającą prawdzie, w myśl art. 25 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego może on na posiedzeniu niejawnym sprawdzić wartość przedmiotu sporu oznaczoną przez powoda i zarządzić w tym celu dochodzenie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

tomashzielinski

11.6.2014 14:37:11

Re: Wartość przedmiotu sporu i opłata za pozew o zniesienie nieodpłatnej służebności gruntowej

@up Służebność znosi się pozwem, nie wnioskiem. Z lektury orzeczeń w portalu orzeczeń sądów powszechnych wynika, że sądy faktycznie przyjmują opłatę podstawową 30 zł. Niemniej artykuł nijak nie odpowiada na pytanie, jaki jest wps. Roszczenie ma charakter majątkowy, więc jakiś trzeba ustalić, bo inaczej będą braki formalne. A o ile do konkretnej opłaty Sąd wezwie, jeśli nie będzie uiszczona, to przy wps-ie nam nie podpowie.

Diabooolo

20.7.2012 15:3:56

Re: Wartość przedmiotu sporu i opłata za pozew o zniesienie nieodpłatnej służebności gruntowej

do bani tak poradą za 5 zł.... art. 19 i nast kpc - a dokładnie który, w tym konkretnym przypadku???? Na jakiej podstawie przyjmujecie Państwo opłatę podstawową - z ktrórego przepisu ustawy wynika że w takich sprawch opłata wynosi 30 zł.... Jaka dokładnie jest w.p.s.?

kola

24.1.2012 12:46:8

Re: Wartość przedmiotu sporu i opłata za pozew o zniesienie nieodpłatnej służebności gruntowej

Myślałam, że znajdę wzór wniosku do sądu o zniesienie nieodpłatnej służebności gruntowej. Informacje jakie znalazłam na tej stronie są dostępne nieodpłatnie.

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: