Wartość przedmiotu sporu i opłata za pozew o zniesienie nieodpłatnej służebności gruntowej

Pytanie:

"Chcę wnieść pozew o usunięcie służebności gruntowej, która była ustanowiona nieodpłatnie. Jak należy wówczas opłacić pozew i jaka będzie wartość przedmiotu sporu?"

Odpowiedź prawnika: Wartość przedmiotu sporu i opłata za pozew o zniesienie nieodpłatnej służebności gruntowej

Wskazujemy, że wartość przedmiotu sporu określa się zgodnie z art. 19 i nast. kodeksu postępowania cywilnego ( dalej kpc). Ponieważ w tym wypadku służebność ustanowiona została nieodpłatnie, sugerujemy przy opłacaniu pozwu (opłata ta zależy bowiem od wartości przedmiotu sporu) dokonać opłaty podstawowej w wysokości 30 zł. Przypominamy bowiem, że pozew powinien być należycie opłacony. Brak opłaty jest brakiem formalnym, którego nieuzupełnienie w wyznaczonym terminie powoduje zwrot pozwu.
Reprezentowany jest również pogląd, że w przypadku ustanowienia służebności przechodu i przejazdu bez wynagrodzenia dla potrzeb postępowania sądowego należy jednak przyjąć wysokość wynagrodzenia za korzystanie ze służebności- stworzyć sytuację, jak gdyby służebność była ustanowiona za wynagrodzeniem i wskazać stosowną kwotę jako wartość przedmiotu sporu, a następnie od niej wyliczyć kwotę opłaty. Opłata wyniesie 5 % wartości przedmiotu sporu, czyli zgodnie z art. 22 kpc sumy świadczeń za jeden rok.
Nawet bowiem, gdyby sąd uznał przyjętą wartość za nieodpowiadającą prawdzie, w myśl art. 25 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego może on na posiedzeniu niejawnym sprawdzić wartość przedmiotu sporu oznaczoną przez powoda i zarządzić w tym celu dochodzenie.

Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Diabooolo 2014-07-20 15:03:56

    do bani tak poradą za 5 zł.... art. 19 i nast kpc - a dokładnie który, w tym konkretnym przypadku???? Na jakiej podstawie przyjmujecie Państwo opłatę podstawową - z ktrórego przepisu ustawy wynika że w takich sprawch opłata wynosi 30 zł.... Jaka dokładnie jest w.p.s.?

  • kola 2014-01-24 12:46:08

    Myślałam, że znajdę wzór wniosku do sądu o zniesienie nieodpłatnej służebności gruntowej. Informacje jakie znalazłam na tej stronie są dostępne nieodpłatnie.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika