Opłata od apelacji

Pytanie:

"W sprawie gospodarczej wnosiłem o zasądzenie 30 517 zł. Sąd zasądził 24 085 zł. Chciałbym wnieść apelację od wyroku tak, żeby uwzględniał roszczenie w kwocie 30 507 zł (ponieważ zgadzam się z obniżeniem roszczenia jedynie o 10 zł). Jaka jest opłata od takiej apelacji? Które konkretnie przepisy to regulują? "

Odpowiedź prawnika: Opłata od apelacji

Wysokość opłaty sądowej od apelacji oraz sposób jej obliczania uregulowano w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zgodnie z art. 18 ust. 2 ww. ustawy, przepisy ustawy przewidujące pobranie opłaty od pozwu lub wniosku wszczynającego postępowanie w sprawie stosuje się również do opłaty od apelacji, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

W przypadku zatem typowej sprawy o prawa majątkowe opłata sądowa wynosi 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych (art. 13 ustawy). Należy również pamiętać o tym, iż końcówkę opłaty zaokrągla się w górę do pełnego złotego.

Jeżeli zatem w Pana przypadku stosuje się opłatę stosunkową, to należy obliczyć ją w poniższy sposób:

- wartość przedmiotu zaskarżenia: 30.507 zł (kwota jakiej Pan się domaga) - 24.085 zł (kwota zasądzona) =  6.422 zł,

- 6.422 * 0,05 (5%) =  321,1 zł

- ~ 322 zł (zaokrąglone do pełnego złotego w górę).

Opłatę stałą od apelacji stosuje się natomiast m.in. od:

  • apelacji w sprawie, w której postępowanie nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu - 40 zł;
  • apelacji w sprawie z odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - 1.000 zł;
  • apelacji w sprawie z odwołania od decyzji Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, bądź Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego - 100 zł;
  • apelacji w sprawie z odwołania od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - 3.000 zł;

Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika