Obrońca z urzędu dla osoby niepełnosprawnej

Pytanie:

"Czy dla osoby niepełnosprawnej lub osoby badanej w trakcie postępowania karnego, sąd ma obowiązek ustanowienia pełnomocnika z urzędu, jeśli taka osoba nie ma obrońcy z wyboru? "

Odpowiedź prawnika: Obrońca z urzędu dla osoby niepełnosprawnej

Sam fakt posiadania orzeczenia o niepełnosprawności nie obliguje automatycznie sądu do ustanowienia obrońcy z urzędu. Zgodnie z art. 79 kpk (ustawa Kodeks postępowania karnego z 6.06.1997r., Dz.U. nr 89, poz. 555 z późn. zm.) oskarżony bezwzględnie musi mieć obrońcę tylko w przypadku gdy:

  • jest nieletni
  • jest głuchy, niemy lub niewidomy
  • zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności
  • sąd uzna to za niezbędne ze względu na okoliczności utrudniające obronę.

W związku z tym, dopiero jeśli oskarżony spełnia chociaż jedną z powyższych przesłanek, a nie ma obrońcy z wyboru, sąd ustanawia dla niego pełnomocnika z urzędu.

Warto pamiętać, że oskarżony może również żądać wyznaczenia obrońcy z urzędu, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny (art. 78 § 1 kpk) Sąd nie jest jednak zobowiązany do uwzględnienia tego rodzaju wniosku.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Marian 2012-02-13 21:51:15

    Kto poleca obronce z urzedu i jak to sie ma gdy mimo obroncy ,oskarzony dostaje wyrok skazujacy .Kto zaplaci za obronce z urzedu?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika