Odwołanie obrońcy z wyboru

Pytanie:

Czy odwołanie pełnomocnictwa dla adwokota broniącego osoby tymczasowo aresztowanej jest dokonywane przez osobę, która tego pełnomocnictwa udzieliła (osobą tą jest najbliższa rodzina - matka), czy jedynie przez osobę, której broni?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Należy dokonać pewnego terminologicznego rozróżnienia. Oskarżony w procesie karnym może ustanowić obrońcę. Do czasu ustanowienia obrońcy przez oskarżonego pozbawionego wolności, obrońcę może ustanowić inna osoba, o czym niezwłocznie zawiadamia się oskarżonego. Upoważnienie do obrony może być udzielone na piśmie albo przez oświadczenie do protokołu organu prowadzącego postępowanie karne. Jeżeli oskarżony jest nieletni lub ubezwłasnowolniony, obrońcę z wyboru może również powołać przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny.

Pełnomocnika ustanawia strona inna niż oskarżony. Osoba nie będąca stroną w postępowaniu może ustanowić pełnomocnika, jeżeli wymagają tego jej interesy w toczącym się postępowaniu.

Zakładamy więc, iż chodziło Panu o ustanowienie obrońcy. O ile ustanowienie obrońcy jak zaznaczono wyżej, jest możliwe przez osobę inną niż oskarżony, o tyle zwolnić go z obowiązków może jedynie oskarżony. Wiąże się to z ochroną jego praw procesowych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: