Pełnomocnik z urzędu a pełnomocnik z wyboru

Pytanie:

Sprawa w cywilna w sądzie opiekuńczym. Uczestniczka zamierza złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych oraz o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Czy ustanowienie pełnomocnika z urzędu wyklucza w tym samym postępowaniu ewentualne późniejsze ustanowienie płatnego pełnomocnika z wyboru?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ustanowienie pełnomocnika z urzędu nie wyklucza, ustanowienia w terminie późniejszym ustanowienia pełnomocnika z wyboru. Należy jednak wskazać, co następuje. O ustanowienia adwokata lub radcy prawnego może wnioskować strona korzystająca z ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych. Strona wnioskująca o pełnomocnika powinna złożyć oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, dzięki którym wykazane zostanie, że nie może ona, bez uszczerbku utrzymania swojego i rodziny, ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego. Jeżeliby został stronie przyznany pełnomocnik z urzędu, a następnie strona, udzieliłaby pełnomocnictwa innemu pełnomocnikowi, powstałoby pytanie, co jest przyczyną takiej zmiany - czy oświadczenie złożone pierwotnie było  złożone zgodnie z prawdą - czy też stan majątkowy osoby wnioskującej uprzednio o pełnomocnika z urzędu uległ poprawie? Jeżeliby został stronie przyznany pełnomocnik z urzędu, a następnie strona, udzieliłaby pełnomocnictwa innemu pełnomocnikowi, to zgodnie z kpc, Sąd cofnie ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, jeżeli okaże się, że okoliczności, na których podstawie je przyznano, nie istniały lub przestały istnieć. W takim przypadku, strona obowiązana jest uiścić wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego dla niej ustanowionego. W wypadku gdy okoliczności, na podstawie których przyznano ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, przestały istnieć, sąd może obciążyć stronę tym obowiązkiem tylko częściowo, stosownie do zmiany, jaka nastąpiła w jej stosunkach. Stronę, która uzyskała ustanowienie adwokata lub radcy prawnego na podstawie podania świadomie nieprawdziwych okoliczności, sąd skaże na grzywnę, niezależnie od jej obowiązku uiszczenia wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 25.11.2017

  Pełnomocnik z urzędu w sprawach cywilnych

  W procesie cywilnym możemy żądać ustanowienia dla nas profesjonalnego pełnomocnika z urzędu, w osobie radcy prawnego lub adwokata. Przede wszystkim może uzyskać go strona zwolniona od kosztów (...)

 • 9.12.2016

  Umowa zawarta przez osobę nieuprawnioną

  Często podpisując umowę z daną firmą, czy instytucją, nie weryfikujemy, czy osoba podpisująca się za naszego kontrahenta jest uprawniona do jej zawarcia. Jakie mogą być konsekwencje podpisania (...)

 • 18.9.2018

  Umowa zlecenie - Co musisz wiedzieć o umowie zlecenie

  Z tego tekstu dowiesz się, czym umowa zlecenie różni się od umowy o dzieło. Czy zlecenie obejmuje wyłącznie dokonywanie czynności prawnych? Czy w każdym czasie możesz wypowiedzieć umowę (...)

 • 16.6.2011

  Pełnomocnictwo. Kiedy możemy ustanowić i działać przez pełnomocnika?

  Pełnomocnictwo to jednostronne oświadczenie osoby, na mocy którego inna osoba staje się upoważniona do działania w imieniu mocodawcy. Innymi słowy, każda czynność wykonana przez pełnomocnika (...)

 • 3.2.2010

  Pełnomocnictwo procesowe

  W prawie przyjęta jest zasada, iż strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników. Swoboda stron w wyborze pełnomocnika jest (...)