Wybór obrońcy z urzędu

Pytanie:

"Podejrzany jest w więzieniu. Czy podejrzany w sprawie karnej może sam wskazać konkretnego adwokata jako swojego obrońcę z Urzędu., przy tym ma już jeden wyrok i wtedy był broniony przez Obrońcę z Urzędu ? "

Odpowiedź prawnika: Wybór obrońcy z urzędu

W obecnym stanie prawnym obrońcę z urzędu wyznacza Prezes sądu właściwego do rozpoznania sprawy, bądź z urzędu, bądź na wniosek oskarżonego/podejrzanego (art. 81 par. 1 k.p.k.). Wyznaczenie następuje w drodze zarządzenia, w którego treści Prezes sądu wskazuje imiennie wyznaczonego obrońcę. Wyznaczenie adwokata następuje z listy adwokatów mających swoje siedziby w okręgu danego sądu oraz wedle kolejności z tejże listy. Zaproponowanie we wniosku o wyznaczenie adwokata z urzędu konkretnej osoby nie wydaje się zatem celowe.

Należy również wskazać, iż od zarządzenia Prezesa sądu nie przysługuje zażalenie także w wypadkach, gdy składający wniosek powołuje się na niemożność ponoszenia kosztów obrony (postanowienie Sądu Najwyższego z 10 listopada 2004 roku, sygn. akt II KZ 56/04). Niemniej odmowa ustanowienia obrońcy z urzędu nie wyłącza możliwości składania kolejnych wniosków o jego wyznaczenie (postanowienie Sądu Najwyższego z 19 sierpnia 2003 roku, sygn. akt IV KZ 32/03).


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika