e-prawnik.pl Porady prawne

Odroczenie rozprawy w procesie karnym

Pytanie:

Dostałem wezwanie na rozpoznanie mojej apelacji w drugiej instancji w sprawie karnej, której termin wyznaczono za miesiąc, nadmieniam że w postępowaniu przed pierwszą instancją w której zapadł wyrok skazujący moją osobę nie miałem obrońcy, ani z wyboru, ani z urzędu. Czy po otrzymaniu wezwania o terminie apelacji mogę powołać obrońcę z wyboru na 10 dni przed terminem apelacji? Czy sąd może odroczyć termin rozpoznania apelacji, by mój obrońca mógł się zapoznać z aktami na inny termin, z urzędu? Wcześniej obrońcy z wyboru nie miałem ponieważ moja sytuacja finansowa mi na to nie pozwalała.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Odroczenie rozprawy w procesie karnym

7.12.2005

Ustanowienie obrońcy na tym etapie jest jak najbardziej dopuszczalne. Obrońca powinien sądowi apelacyjnemu przedstawić ustanowione pełnomocnictwo. Przed sądem apelacyjnym stosuje się przepisy o postępowaniu przed sądem pierwszoinstancyjnym w zakresie nieuregulowanym. Zasadą jest, że pomiędzy doręczeniem zawiadomienia a terminem rozprawy głównej powinno upłynąć co najmniej 7 dni. W razie niezachowania tego terminu w stosunku do oskarżonego lub jego obrońcy rozprawa na ich wniosek, zgłoszony przed rozpoczęciem przewodu sądowego, ulega odroczeniu. Jednakże wydaje się, że nie doszło o naruszenia tego przepisu, gdyż nie było obrońcy w momencie zawiadomienia a poza tym jeszcze pozostało więcej niż 7 dni do rozprawy apelacyjnej. Oczywiście sąd zawsze może odroczyć postępowanie w celu przygotowania się do rozprawy apelacyjnej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ