Odroczenie rozprawy w procesie karnym

Pytanie:

Dostałem wezwanie na rozpoznanie mojej apelacji w drugiej instancji w sprawie karnej, której termin wyznaczono za miesiąc, nadmieniam że w postępowaniu przed pierwszą instancją w której zapadł wyrok skazujący moją osobę nie miałem obrońcy, ani z wyboru, ani z urzędu. Czy po otrzymaniu wezwania o terminie apelacji mogę powołać obrońcę z wyboru na 10 dni przed terminem apelacji? Czy sąd może odroczyć termin rozpoznania apelacji, by mój obrońca mógł się zapoznać z aktami na inny termin, z urzędu? Wcześniej obrońcy z wyboru nie miałem ponieważ moja sytuacja finansowa mi na to nie pozwalała.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ustanowienie obrońcy na tym etapie jest jak najbardziej dopuszczalne. Obrońca powinien sądowi apelacyjnemu przedstawić ustanowione pełnomocnictwo. Przed sądem apelacyjnym stosuje się przepisy o postępowaniu przed sądem pierwszoinstancyjnym w zakresie nieuregulowanym. Zasadą jest, że pomiędzy doręczeniem zawiadomienia a terminem rozprawy głównej powinno upłynąć co najmniej 7 dni. W razie niezachowania tego terminu w stosunku do oskarżonego lub jego obrońcy rozprawa na ich wniosek, zgłoszony przed rozpoczęciem przewodu sądowego, ulega odroczeniu. Jednakże wydaje się, że nie doszło o naruszenia tego przepisu, gdyż nie było obrońcy w momencie zawiadomienia a poza tym jeszcze pozostało więcej niż 7 dni do rozprawy apelacyjnej. Oczywiście sąd zawsze może odroczyć postępowanie w celu przygotowania się do rozprawy apelacyjnej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY