e-prawnik.pl Porady prawne

Apelacja porady prawne

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Apelacja a przymus adwokacki

  Sąd I instancji uznał mnie za winnego popełnienia przestępstwa przywłaszczenia. Chcę złożyć apelację. Czy mogę zrobić to we własnym zakresie, czy też apelację musi wnosić adwokat?

  Apelacja a przymus adwokacki
 • Wydanie uzasadnienia wyroku na piśmie

  W jakim czasie powinien oskarżony w sprawie karnej zgłosić prośbę o uzasadnienie wyroku i jednocześnie o treść wyroku na piśmie . Oskarżony chce wnieść odwołanie od wyroku-ile ma czasu. Czy (...)

  Wydanie uzasadnienia wyroku na piśmie
 • Zaskarżanie orzeczeń

  Czy wyrok, który nie jest zaskarżalny nie podlega dyskusji? Czy jako strona, która czuje się pokrzywdzona nic nie może zrobić? Czy możemy jako strona, która ma poczucie niesprawiedliwości wnieść (...)

  Zaskarżanie orzeczeń
 • Błędne pouczenie o terminie złożenia apelacji

  Niedawno otrzymałem odpis wyroku sądu grodzkiego w sprawie o wykroczenie. Do uzasadnienia było dołączone pouczenie , że przysługuje mi prawo złożenia apelacji, którą należy złożyć do sądu (...)

  Błędne pouczenie o terminie złożenia apelacji
 • Przywrócenie terminu na wniesienie apelacji

  W czerwcu 2008 zostałem "złapany" na radarze foto (przenośnym) bez zatrzymywania w powiecie G. Otrzymałem wezwanie na Policję w miejscowości, w której mam zameldowanie, złożyłem wyjaśnienia, (...)

  Przywrócenie terminu na wniesienie apelacji
 • Apelacja od wyroku sądu grodzkiego

  Znajomy dostał wyrok w sądzie grodzkim. Chce złożyć apelację. Czy w procedurze karnej obowiązują te same terminy co w procedurze cywilnej, jeśli chodzi o termin wystąpienia o uzasadnienie, ewentualnie (...)

  Apelacja od wyroku sądu grodzkiego
 • Apelacja a powództwo cywilne w procesie karnym

  W sprawie karnej z powództwa cywilnego będzie ogłoszony za kilka dni wyrok. Czy każdy wyrok w tego typu sprawie może podlegać apelacji?

  Apelacja a powództwo cywilne w procesie karnym
 • Apelacja- orzekanie na niekorzyść oskarżonego

  Sąd Rejonowy wydał wyrok, oskarżając mnie w trzech z sześciu zarzutów, jakie stawiał mi prokurator. W przypadku trzech zarzutów sąd mnie uniewinnił. Natomiast w pozostałych trzech zarzutach (...)

  Apelacja- orzekanie na niekorzyść oskarżonego
 • Wniosek o zawieszenie postępowania apelacyjnego

  Wyrokiem Sądu Rejonowego w lutym 2006 roku zostałem skazany wyrokiem z jednoczesnym warunkowym zawieszeniem wykonania kary. Na wyrok ten wniosłem apelację do Sądu Okręgowego. Sąd Okręgowy wyznaczył (...)

  Wniosek o zawieszenie postępowania apelacyjnego
 • Wyrok skazujący wraz z uzasadnieniem na piśmie

  W sprawie karnej jestem stroną poszkodowaną, a jednocześnie oskarżycielem posiłkowym. W wyniku postępowania sądowego zapadł wyrok skazujący. Po dwóch tygodniach oczekiwania na przesłanie wyroku (...)

  Wyrok skazujący wraz z uzasadnieniem na piśmie
 • Podstawy apelacji karnej

  Sąd Rejonowy postanowił dopuścić z urzędu dowód z opinii biegłego sądowego z zakresu księgowości zadając mu m. in. pytanie przekraczające zakres jego specjalności, ale pytanie to miało zasadnicze (...)

  Podstawy apelacji karnej
 • Apelacja oskarżyciela posiłkowego

  Pokrzywdzony i oskarżyciel posiłkowy w sprawie toczącej się przed Sądem Rejonowym z art. 286 kk, którą wniósł oskarżyciel publiczny, chce złożyć apelację do sądu nadrzędnego, ponieważ (...)

  Apelacja oskarżyciela posiłkowego
 • Pouczenie o terminie apelacji

  Został wydany wyrok w sprawie karnej. W terminie 7 dni od jego daty oskarżony złożył wniosek o uzasadnienie. Sąd wysłał wedle pieczęci uzasadnienie po terminie 19 dniach od daty wpłynięcia wniosku (...)

  Pouczenie o terminie apelacji
 • Sprzeciw od nakazu karnego

  Sąd wydał nakaz karny. Jakie pismo powinienem wysłać do sądu, aby się odwołać od wyroku sądu? Jak będzie wyglądała ponowna rozprawa, czy będę wzywany do sądu?

  Sprzeciw od nakazu karnego
 • Nadanie biegu apelacji

  Sąd Okręgowy w Wydziale Karnym Odwoławczym wydał postanowienie uchylające zaskarżone zarządzenie o odmowie przyjęcia apelacji od wyroku SR. Nakazał przekazanie sprawy Przewodniczącemu Wydziału (...)

  Nadanie biegu apelacji
 • Bieg sprawy karnej po wniesieniu apelacji

  Zapadł niekorzystny dla mnie wyrok w sprawie karnej. Nie miałem obrońcy. SR dwukrotnie odmówił przyjęcia apelacji oraz wniosku o przywrócenie terminu z apelacją. SO uchylił oba postanowienia SR (...)

  Bieg sprawy karnej po wniesieniu apelacji
 • Przekazanie sprawy do innego sądu

  Mam sprawę o parkowanie w sądzie grodzkim (wykroczenie). Pierwszy wyrok nakazowy w mojej sprawie wydała sędzia, która jest synową bądź córką małżeństwa sędziów, jeden z małżonków jest (...)

  Przekazanie sprawy do innego sądu
 • Odroczenie rozprawy w procesie karnym

  Dostałem wezwanie na rozpoznanie mojej apelacji w drugiej instancji w sprawie karnej, której termin wyznaczono za miesiąc, nadmieniam że w postępowaniu przed pierwszą instancją w której zapadł (...)

  Odroczenie rozprawy w procesie karnym
 • Apelacja karna od wyroku zaocznego

  Jaki jest termin wniesienia apelacji karnej od wyroku zaocznego?

  Apelacja karna od wyroku zaocznego
 • Apelacja w prawie karnym

  Chodzi o to aby wyrok w sprawie karnej nie uprawomocnił się. Ile razy można składać zażalenie na nieprawomocny wyrok w sprawie karnej i co trzeba zrobić aby doprowadzić do ponownego rozpatrzenia (...)

  Apelacja w prawie karnym
 • Apelacja od wyroku Sądu Grodzkiego

  Moja żona odmówiła przyjęcia mandatu karnego za wykroczenie polegające na wyprzedzaniu na linii podwójnej ciągłej. Policjanci (2 osoby), którzy widzieli sytuację znajdowali się wtedy w dużej (...)

  Apelacja od wyroku Sądu Grodzkiego
 • Apelacja oskarżyciela posiłkowego

  Jeżeli prokuratura wnosi apelację od wyroku I-ej instancji, w której to sprawie wystawiła akt oskarżenia na wniosek poszkodowanego/oskarżyciela, to czy oskarżyciel, występujący w sprawie również (...)

  Apelacja oskarżyciela posiłkowego
 • Apelacja od wyroku skazującego za niealimentację

  Po sprawie o alimenty żona pozwała mnie o zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej. Na sprawie prokurator odrzuciła wszystkie moje wnioski dowodowe na podstawie jednego, stwierdzając że (...)

  Apelacja od wyroku skazującego za niealimentację
 • Określenie wniosków apelacyjnych

  Czy we wniosku o apelację należy podać dokładnie o jaką karę się wnosi np. 2 lat czy wystarczy, że wnosi się o łagodniejszy wymiar kary?

  Określenie wniosków apelacyjnych
 • Żądania wyrażone w apelacji od wyroku karnego

  Sąd wydał wyrok 4 lat pozbawienia wolności za czyny z art. 279 kodeksu karnego. Oskarżony chce wnieść apelację od wyroku. We wniosku trzeba podać o co wnosi apelację. Czy jeżeli będzie wnosił (...)

  Żądania wyrażone w apelacji od wyroku karnego
 • Usprawiedliwienie nieobecności oskarżyciela

  Czy w uzasadnieniu zażalenia na umorzenie sprawy na podst. art. 491 par. 1 k.p.k. można ująć błędy, błędne (niepełne informacje popełnione) udzielone przez sekretariat Sądu? To bowiem wprowadziło (...)

  Usprawiedliwienie nieobecności oskarżyciela
 • Sporządzenie apelacji od wyroku karnego

  Czy w sprawie karnej apelację musi przygotować prawnik, czy oskarżony może to zrobić samodzielnie?

  Sporządzenie apelacji od wyroku karnego
 • Prawo do złożenia apelacji od wyroku karnego

  Czy możliwym jest, aby po ogłoszeniu wyroku, w którym orzeczono wyższą karę od tej której domagał się prokurator, ten mógł wnieść apelację do sądu wyższej instancji?

  Prawo do złożenia apelacji od wyroku karnego
 • Obowiązek doręczenia odpisu orzeczenia

  Czy sąd po ogłoszeniu wyroku obowiązany jest do doręczenia stronom jego odpisu?

  Obowiązek doręczenia odpisu orzeczenia