e-prawnik.pl Porady prawne

Wniosek o zawieszenie postępowania apelacyjnego

Pytanie:

Wyrokiem Sądu Rejonowego w lutym 2006 roku zostałem skazany wyrokiem z jednoczesnym warunkowym zawieszeniem wykonania kary. Na wyrok ten wniosłem apelację do Sądu Okręgowego. Sąd Okręgowy wyznaczył termin rozpoznania apelacji na dzień 21 marca 2007 roku. W Sądzie Rejonowym toczy się jednak jeszcze inna sprawa karna przeciwko mojej osobie a wyrok ma zapaść w kwietniu tego roku. Wyrok w drugiej sprawie karnej ma dla mnie ważne znaczenie, ponieważ uniewinnienie mojej osoby będzie dowodem, iż tymczasowy areszt i oskarżenie mnie w 2000 roku było bezprawne, a wynikiem tymczasowego aresztowania i oskarżenia było bankructwo mojego przedsiębiorstwa. Wskutek tego w 2001 roku stałem się jednocześnie dłużnikiem i wierzycielem. I właśnie w wyniku oskarżenia kilku wierzycieli, którzy w 2000 roku nie zostali przeze mnie spłaceni złożyło oskarżenie przeciwko mnie i j zapadł w tej sprawie wyrok. Czy w takiej sytuacji mogę złożyć do Sądu Okręgowego wniosek o zawieszenie rozpoznania mojej apelacji do czasu ogłoszenia wyroku w drugiej sprawie karnej którego ogłoszenie ma nastąpić w kwietniu tego roku?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wniosek o zawieszenie postępowania apelacyjnego

13.3.2007

W opisanej sytuacji brak podstaw dla zawieszenia postępowania. Okoliczność, że przed sądem rejonowym toczy się jeszcze inna sprawa karna, w której jest Pan oskarżony, nie stanowi podstawy do zawieszenia postępowania apelacyjnego. W świetle przepisów kodeksu postępowania karnego postępowanie zawiesza się, jeżeli zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca prowadzenie postępowania, a w szczególności jeżeli nie można ująć oskarżonego albo nie może on brać udziału w postępowaniu z powodu choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby. Ponadto  sąd karny rozstrzyga samodzielnie zagadnienia faktyczne i prawne oraz nie jest związany rozstrzygnięciem innego sądu lub organu. Jeżeli, zachodzą wskazane okoliczności i rzeczywiście mają one znaczenie dla drugiej sprawy karnej, można na złożyć wnioski dowodowe, przedstawić dowody analogiczne jak w drugiej sprawie karnej a sąd apelacyjny wydając wyrok powinien odnieść się do przedstawianych dowodów. Zgodnie bowiem z kodeksem postępowania karnego, apelujący może również wskazać nowe fakty lub dowody.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ