e-prawnik.pl Porady prawne

Przywrócenie terminu na wniesienie apelacji

Pytanie:

W czerwcu 2008 zostałem "złapany" na radarze foto (przenośnym) bez zatrzymywania w powiecie G. Otrzymałem wezwanie na Policję w miejscowości, w której mam zameldowanie, złożyłem wyjaśnienia, pani prowadząca radziła poprosić sąd o mandat i zwolnienie z opłat w związku z nieotrzymaniem mandatu. Podpisałem, nawet nie wiedziałem czy jest inne wyjście. W listopadzie otrzymałem informację z sądu o rozprawie w dniu 5 grudnia, ale nieobowiązkowej. Pracuję w szkole, nie dostałem wolnego na rozprawę (nieobowiązkowa). Pod koniec listopada właściciel wypowiedział mieszkanie i zmieniłem adres. Od czasu do czasu zaglądam tam do skrzynki i znalazłem awizo, niestety, to było w okresie świątecznym i na pocztę mogłem zgłosić się dopiero po Nowym Roku. Dwa dni po odesłaniu pisma do nadawcy. Dowiedziałem się że to było z Sądu Grodzkiego w G. Zadzwoniłem tam i podałem informacje o zmianie adresu i prosiłem o ponowne wysłanie pisma. Dzisiaj odebrałem - znów na stary adres. Niestety - z pisma wynika że wyrok z 5.12 uprawomocnił się (w treści jest sformułowanie o prawomocnym wyroku) i Sad dowalił mi jeszcze 80 zł kosztów. Mam 7 dni na zażalenie ale od tej opłaty... A ja miałem nadzieję na odwołanie od wyroku i wyjaśnienie - sytuacja drogowa zmuszała do przekroczenia prędkości (wyprzedzanie i ustępowanie miejsca - chodzi w ogóle o jazdę zarejestrowana bodaj 124 km/h w miejscu 90 km/h). W tym wyroku z 5.12 zostałem zobowiązany do zapłaty kosztów postępowania jw - tak napisano. A ja nie miałem możliwości odwołania - apelacji. Rozumiem, że Sąd uznał upłynięcie terminu i po uprawomocnieniu wobec braku apelacji - wykonalność. Czy jest jakaś możliwość przywrócenia terminu i złożenia apelacji od wyroku?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przywrócenie terminu na wniesienie apelacji

5.2.2009

Zgodnie z art. 38 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, do czynności procesowych w tym postępowaniu stosuje się odpowiednio m.in. art. 126 kodeksu postępowania karnego. W myśl tego przepisu, jeżeli strona nie dotrzymała terminu zawitego (a takim jest termin na wniesienie apelacji) z przyczyn od strony niezależnych, tzn. takich, których strona nie mogła usunąć i wymaganej przez prawo czynności dokonać we właściwym czasie (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 2006 r., sygn. akt II KZ 17/06) , może w zawitym terminie 7 dni od daty ustania przeszkody może zgłosić wniosek o przywrócenie terminu, dopełniając jednocześnie czynności, która miała być w terminie wykonana. Musiałby Pan zatem wnieść jednocześnie apelację od wyroku i wniosek o przywrócenie terminu. W kwestii przywrócenia terminu orzeka postanowieniem organ, przed którym należało dokonać czynności. Na odmowę przywrócenia terminu przysługuje zażalenie. Ponieważ ocena szans na skuteczne przywrócenie terminu i apelację wymaga dogłębnego zbadania okoliczności sprawy, warto rozważyć zasięgnięcie porady profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcy prawnego).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ