Apelacja oskarżyciela posiłkowego

Pytanie:

"Pokrzywdzony i oskarżyciel posiłkowy w sprawie toczącej się przed Sądem Rejonowym z art. 286 kk, którą wniósł oskarżyciel publiczny, chce złożyć apelację do sądu nadrzędnego, ponieważ nie zgadza się z uniewinnieniem oskarżonego. Czy oskarżycielowi posiłkowemu przysługuje prawo wniesienia apelacji bez udziału adwokata? Najpierw, jak sądzę, należy złożyć wniosek o wydanie wyroku z uzasadnieniem. Czy do tego wniosku należy dołączyc znaczek opłaty skarbowej? W jakim nominale? Czy są już gotowe druki do skorzystania, by napisać apelację? Jakie są terminy wniesienia apelacji od wyroku? "

Odpowiedź prawnika: Apelacja oskarżyciela posiłkowego

W procesie karnym pokrzywdzonemu występującemu jako oskarżyciel posiłkowy przysługuje uprawnienie do wniesienia środka odwoławczego, jakim jest apelacja. Zgodnie z art. 454 kodeksu postępowania karnego, termin do wniesienia apelacji wynosi 14 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem. Art. 422 kpk dodaje, że w terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia wyroku strona, podmiot określony w art. 416 kpk, a w wypadku wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, wydanego na posiedzeniu, także pokrzywdzony, mogą złożyć wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku. Sporządzenie uzasadnienia z urzędu nie zwalnia strony, wymienionego podmiotu oraz pokrzywdzonego od złożenia wniosku o doręczenie uzasadnienia. Wniosek składa się na piśmie. Wniosek niepochodzący od oskarżonego powinien wskazywać tego z oskarżonych, którego dotyczy. Uzasadnienie wyroku powinno być sporządzone w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia, a w wypadku sporządzenia uzasadnienia z urzędu - od daty ogłoszenia wyroku; w sprawie zawiłej, w razie niemożności sporządzenia uzasadnienia w terminie, prezes sądu może przedłużyć ten termin na czas oznaczony.

Nie ma natomiast obowiązku opłacenia wniosku o uzasadnienie wyroku sądu karnego, ani gotowych formularzy do składania apelacji do sądu. Od wyroku sądu rejonowego nie ma przymusu adwokackiego w przypadku składania apelacji.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika