e-prawnik.pl Porady prawne

Nadanie biegu apelacji

Pytanie:

Sąd Okręgowy w Wydziale Karnym Odwoławczym wydał postanowienie uchylające zaskarżone zarządzenie o odmowie przyjęcia apelacji od wyroku SR. Nakazał przekazanie sprawy Przewodniczącemu Wydziału celem nadania biegu apelacji. Co to znaczy " nadać bieg apelacji"? Jakie są obowiązki i terminy SR narzucone przez wspomniane postanowienie? Jakie są możliwe warianty zachowania SR, bo przecież jest zmuszony do tego by zaprzeczać swoim poprzednim decyzjom i w jego interesie jest utrzymanie wyroku w poprzednim brzmieniu? Czy mogę w tym miejscu podważyć akt oskarżenia i nie dopuścić do jego ponownego sformułowania czy też akt oskarżenia jest "niezmienny"?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Nadanie biegu apelacji

31.1.2006

Najprawdopodobniej jak wynika ze stanu faktycznego sąd rejonowy pierwotnie wydał postanowienie o odmowie przyjęcia apelacji z uwagi na przekroczenie terminu zawitego do jej wniesienia. Pan na to postanowienie się zażalił i wniósł zażalenie wraz ze sporządzoną apelacją. Sąd okręgowy przywrócił Panu termin do złożenia apelacji. Nadanie biegu apelacji polega na jej przyjęciu i zbadaniu jej od strony formalnej przez sąd rejonowy. W razie uchybień sąd rejonowy wzywa apelującego czyli Pana do uzupełnienia braków formalnych pisma procesowego jakim jest apelacji. Ustawa kodeks postępowania karnego nie przewiduje jakiegoś terminu na postępowanie międzyinstancyjne. Powinno ono być przeprowadzone sprawnie i szybko. Okres trwania tego postępowania po nadaniu biegu apelacji (jej przyjęciu) jest uzależniony od natłoku spraw w danym sądzie. To że sąd rejonowy został zobligowany do nadania biegu apelacji nie oznacza, że nie będzie zobowiązany, jeśli zajdą inne przesłanki (np. złożenie apelacji przez osobę nieuprawniona lub nie uzupełnieniu braków formalnych w terminie) do odmowy przyjęcia apelacji lub pozostawienia jej bez rozpoznania. Merytorycznie apelację rozpoznaje dopiero sąd odwoławczy. Apelacja może przeczyć samemu aktowi oskarżenia. Zwalczenie aktu oskarżenia nie pozbawia prokuratora możliwości ponownego jego sformułowania, lecz na podstawie innej podstawy prawnej i w odniesieniu do innego przestępstwa.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ