Obowiązek doręczenia odpisu orzeczenia

Pytanie:

Czy sąd po ogłoszeniu wyroku obowiązany jest do doręczenia stronom jego odpisu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Generalna zasada obowiązująca zarówno w sprawach cywilnych jak i karnych stanowi, iż wyroki, które zostały wydane i ogłoszone na rozprawie z urzędu nie zostają doręczone stronom postępowania. Aby zatem uprawnione strony mogły uzyskać odpis wyroku, który zapadł na rozprawie winny wystąpić do sądu z pisemnym wnioskiem o wydanie takiego odpisu. W sprawach karnych oskarżony może uzyskać jeden odpis wyroku bezpłatnie. W sprawach cywilnych uzyskanie odpisu uwarunkowane jest od uiszczenia stosownej opłaty sądowej (nie dotyczy to osób zwolnionych od kosztów procesu). Wyjątkiem od wspomnianej reguły są wyroki zaoczne, które w każdym wypadku doręczane są stronom z urzędu, od których później stronom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: