e-prawnik.pl Porady prawne

Obowiązek doręczenia odpisu orzeczenia

Pytanie:

Czy sąd po ogłoszeniu wyroku obowiązany jest do doręczenia stronom jego odpisu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Obowiązek doręczenia odpisu orzeczenia

12.7.2001

Generalna zasada obowiązująca zarówno w sprawach cywilnych jak i karnych stanowi, iż wyroki, które zostały wydane i ogłoszone na rozprawie z urzędu nie zostają doręczone stronom postępowania. Aby zatem uprawnione strony mogły uzyskać odpis wyroku, który zapadł na rozprawie winny wystąpić do sądu z pisemnym wnioskiem o wydanie takiego odpisu. W sprawach karnych oskarżony może uzyskać jeden odpis wyroku bezpłatnie. W sprawach cywilnych uzyskanie odpisu uwarunkowane jest od uiszczenia stosownej opłaty sądowej (nie dotyczy to osób zwolnionych od kosztów procesu). Wyjątkiem od wspomnianej reguły są wyroki zaoczne, które w każdym wypadku doręczane są stronom z urzędu, od których później stronom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Obowiązek doręczenia odpisu orzeczenia

Arletta Bolesta

15.4.2021 3:24:20

Re: Obowiązek doręczenia odpisu orzeczenia

Kwestię można podjąć również w świetle kościelnego procesu o nieważność małżeństwa. Nt. zapraszam na mój blog: https://rozwody-koscielne.eu/ dr Arletta Bolesta adwokat kościelny, mail: a.bolesta@op.pl


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ