e-prawnik.pl Porady prawne

Usprawiedliwienie nieobecności oskarżyciela

Pytanie:

Czy w uzasadnieniu zażalenia na umorzenie sprawy na podst. art. 491 par. 1 k.p.k. można ująć błędy, błędne (niepełne informacje popełnione) udzielone przez sekretariat Sądu? To bowiem wprowadziło w błąd oskarżyciela.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Usprawiedliwienie nieobecności oskarżyciela

17.7.2003

Art. 491 par. 1 Kodeksu postępowania karnego dotyczy postępowania z oskarżenia prywatnego i stanowi, że niestawiennictwo oskarżyciela prywatnego i jego pełnomocnika na posiedzenie pojednawcze bez usprawiedliwionej przyczyny uważa się za odstąpienie od oskarżenia. W takim wypadku prowadzący posiedzenie postępowanie umarza. Na podstawie tego przepisu można jedynie usprawiedliwić swoją nieobecność (to znaczy wytłumaczyć, wyjaśnić powody swojego niestawiennictwa), a nie składać "zażalenia na umorzenie sprawy". W usprawiedliwieniu nieobecności można oczywiście podać błędne informacje udzielone przez sekretariat Sądu. Natomiast na postanowienie o umorzeniu postępowania przysługuje nie zażalenie, ale apelacja (w tym przypadku na niekorzyść oskarżonego). Termin do wniesienia apelacji wynosi 14 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu orzeczenia. Po rozpoznaniu środka odwoławczego sąd orzeka o utrzymaniu w mocy, zmianie lub uchyleniu zaskarżonego orzeczenia w całości lub w części.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ