Usprawiedliwienie nieobecności oskarżyciela

Pytanie:

"Czy w uzasadnieniu zażalenia na umorzenie sprawy na podst. art. 491 par. 1 k.p.k. można ująć błędy, błędne (niepełne informacje popełnione) udzielone przez sekretariat Sądu? To bowiem wprowadziło w błąd oskarżyciela. "

Odpowiedź prawnika: Usprawiedliwienie nieobecności oskarżyciela

Art. 491 par. 1 Kodeksu postępowania karnego dotyczy postępowania z oskarżenia prywatnego i stanowi, że niestawiennictwo oskarżyciela prywatnego i jego pełnomocnika na posiedzenie pojednawcze bez usprawiedliwionej przyczyny uważa się za odstąpienie od oskarżenia. W takim wypadku prowadzący posiedzenie postępowanie umarza. Na podstawie tego przepisu można jedynie usprawiedliwić swoją nieobecność (to znaczy wytłumaczyć, wyjaśnić powody swojego niestawiennictwa), a nie składać "zażalenia na umorzenie sprawy". W usprawiedliwieniu nieobecności można oczywiście podać błędne informacje udzielone przez sekretariat Sądu. Natomiast na postanowienie o umorzeniu postępowania przysługuje nie zażalenie, ale apelacja (w tym przypadku na niekorzyść oskarżonego). Termin do wniesienia apelacji wynosi 14 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu orzeczenia. Po rozpoznaniu środka odwoławczego sąd orzeka o utrzymaniu w mocy, zmianie lub uchyleniu zaskarżonego orzeczenia w całości lub w części.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika