e-prawnik.pl Porady prawne

Apelacja od wyroku Sądu Grodzkiego

Pytanie:

Moja żona odmówiła przyjęcia mandatu karnego za wykroczenie polegające na wyprzedzaniu na linii podwójnej ciągłej. Policjanci (2 osoby), którzy widzieli sytuację znajdowali się wtedy w dużej odległości od miejsca zdarzenia siedząc w samochodzie ustawionym w sposób utrudniający widzenie zdarzenia i ocenę odległości. Żona po otrzymaniu wezwania złożyła zeznania na policji zaś po kilku miesiącach otrzymała zaoczną decyzję sądu o nałożeniu kary. Ile mamy czasu na odwołanie się od tej decyzji? W jaki sposób możemy się odwołać od tej decyzji? Do kogo należy się odwołać?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Apelacja od wyroku Sądu Grodzkiego

8.2.2005

W razie odmowy przyjęcia mandatu karnego oraz w razie nie zapłacenia grzywny z mandatu zaocznego w wyznaczonym terminie organ występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie. Sąd decyduje o rozpoznaniu sprawy w trybie nakazowym albo na rozprawie. Z treści pytania wynika, że sąd wyznaczył rozprawę.

W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności obwinionej, której doręczono wezwanie na rozprawę z pouczeniem o skutkach niestawiennictwa, sąd przeprowadza rozprawę zaocznie.

Od wyroku sądu można wnieść apelację w ciągu 7 dni od doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem. Zasadniczo przed wniesieniem apelacji należy złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia do wyroku w ciągu 7 dni od doręczenia wyroku (tak jest w przypadku wyroku zaocznego). Jeżeli przed upływem terminu przeznaczonego do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia do wyroku strona wniosła apelację, to sąd traktuje czynność strony jednocześnie jako wniosek o uzasadnienie. Strona od doręczenia uzasadnienia ma wtedy jeszcze 7 na uzupełnienie apelacji. Apelację rozpoznaje sąd okręgowy.

Jeżeli sprawa jest rozpoznawana w postępowaniu nakazowym, to od wyroku można wnieść sprzeciw w terminie siedmiu dni od doręczenia wyroku. Sprzeciw wnosi się do sądu, który wydał wyrok w tym postępowaniu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ