Uzupełnienie apelacji

Pytanie:

W październiku 2008 roku Sąd Rejonowy wydał niekorzystny dla mnie wyrok. Mimo apelacji sprawa nie posunęła się ani o krok do przodu. Mam dodatkowe wątpliwości związane z tą sprawą. Czy mogę wysłać do Sądu dodatkowy załącznik do apelacji?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Dopuszczalne jest wniesienie dodatkowego pisma do sądu, stanowiącego de facto uzupełnienie już złożonej apelacji. Z art. 368 kodeksu postępowania cywilnego wynika, że skarżący powinien w apelacji m.in. zwięźle przedstawić zarzuty oraz je uzasadnić. Jednocześnie przepisy kodeksu nie ustanawiają zakazu zmiany zarzutów apelacyjnych, co uzasadnia dopuszczalność ich zmiany w toku postępowania apelacyjnego (Jędrzejewska Maria, Weitz Karol, Ereciński Tadeusz, Gudowski Jacek „Najnowsze wydanie: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze. Część druga, Postępowanie zabezpieczające.” Warszawa 2009 LexisNexis (wydanie III) ss. 2308). Zwracamy uwagę, że uzupełnienia apelacji może nastąpić tylko do czasu dopóki nie upłynie termin do jej wniesienia. W takim przypadku sąd odrzuciłby pismo uzupełniające apelację jako wniesione po terminie, a rozpatrywał sprawę tylko na podstawie „pierwotnej” wersji apelacji. Komentatorzy doktryny słusznie podkreślają, że za takim stanowiskiem przemawia obecnie dodatkowo także art. 505 [9] § 2 kpc, z którego wprost wynika, że niedopuszczalne jest przedstawienie nowych zarzutów po upływie terminu do wniesienia apelacji, a gdyby nie obowiązywała zasada dopuszczalności zmiany zarzutów apelacji, zbędne byłoby wprowadzenie od niej wyjątku (op.cit.). Dodatkowo Sąd Najwyższy w uzasadnieniu swojego orzeczenia zaznaczył, że „skarżący może więc zmienić zarzuty podniesione w apelacji, a także sformułować nowe, pod warunkiem, że mieszczą się w granicach zaskarżenia apelacyjnego, wyznaczonych zakresem wniosków” (wyrok z dnia 13 kwietnia 2000 r., sygn. III CKN 812/98).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: