e-prawnik.pl Porady prawne

Pouczenie o terminie apelacji

Pytanie:

Został wydany wyrok w sprawie karnej. W terminie 7 dni od jego daty oskarżony złożył wniosek o uzasadnienie. Sąd wysłał wedle pieczęci uzasadnienie po terminie 19 dniach od daty wpłynięcia wniosku do sądu, przy czym nikt nie poinformował oskarżonego, że termin zostanie wydłużony i czy w ogóle ma taki obowiązek czy też po prostu sąd go nie ma? Jaki ma to wpływ na wyrok i jakie w związku z tym przysługują prawa oskarżonemu, o ile jakieś przysługują?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Pouczenie o terminie apelacji

31.3.2006

Zgodnie z art. 1000 kodeksu postępowania karnego, po ogłoszeniu lub przy doręczeniu orzeczenia należy pouczyć uczestników postępowania o przysługującym im prawie, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia lub o tym, że orzeczenie nie podlega zaskarżeniu. Sąd powinien, więc przy jednej z tych czynności poinformować, że termin do wniesienia apelacji wynosi 14 dni i że biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem. Jeśli brakło jakiegoś elementu informacji, nie może to mieć negatywnego wpływu dla strony. Można, więc żądać przywrócenia terminu do wniesienia apelacji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Pouczenie o terminie apelacji

danek

25.5.2011 21:43:21

Re: Pouczenie o terminie apelacji

Mnie nie poinformowano o wydaniu wyroku i jak stwierdzono, w odpowiedzi na moją skargę- to moja wina bo nie interesowałem się sprawą. Czyli miałem biegać do sądu i pytać się co 7 dni( termin zawity do wystąpienia o uzasadnienie wyroku i odpis). Panie , a co tam słychac z moja sprawą ?. Tak więc nie ma znaczenia co jest w kodeksach- ważne jest kto to czyta i stosuje. A mówie wam, jest żle, takich analfabetów wtórnych ciężko spotkac.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ