e-prawnik.pl Porady prawne

Sprzeciw od nakazu karnego

Pytanie:

Sąd wydał nakaz karny. Jakie pismo powinienem wysłać do sądu, aby się odwołać od wyroku sądu? Jak będzie wyglądała ponowna rozprawa, czy będę wzywany do sądu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Sprzeciw od nakazu karnego

13.3.2006

Oskarżonemu i oskarżycielowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do sądu, który wydał nakaz karny, w terminie zawitym 7 dni od doręczenia nakazu. Prezes sądu odmawia przyjęcia sprzeciwu, jeżeli został wniesiony po terminie lub przez osobę nieuprawnioną. W razie wniesienia sprzeciwu nakaz karny traci moc; sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych, tzn. rozpocznie się sprawa karna w zwykłym trybie, zostanie wyznaczony termin posiedzenia sądu, na którym oskarżony powinien być obecny, by popierać swój sprzeciw. Poza tym i tak obecność oskarżonego na rozprawie głównej co do zasady jest obowiazkowa. Nie jest to postępowanie w drugiej instancji (apelacja), lecz w pierwszej. Sprzeciw musi spełniać wymogi pisma procesowego. Pismo procesowe powinno zawierać: oznaczenie organu, do którego jest skierowane, oraz sprawy, której dotyczy,  oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo,  treść wniosku lub oświadczenia, w miarę potrzeby z uzasadnieniem,  datę i podpis składającego pismo.  

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ