Przekazanie sprawy do innego sądu

Pytanie:

"Mam sprawę o parkowanie w sądzie grodzkim (wykroczenie). Pierwszy wyrok nakazowy w mojej sprawie wydała sędzia, która jest synową bądź córką małżeństwa sędziów, jeden z małżonków jest sędzią sądu okręgowego w tym samym mieście a drugi małżonek prezesem sądu apelacyjnego. Czy to jest wystarczający powód, żeby żądać, aby moją apelację od wyroku sądu grodzkiego, którą ma rozpatrywać sąd okręgowy, przenieść do sądu w innym okręgu? Czy mogę z takim wnioskiem wystąpić. Jak go uzasadnić?"

Odpowiedź prawnika: Przekazanie sprawy do innego sądu

Fakt, iż w sądzie, do którego wnoszona jest apelacja, pracuje sędzia związany węzłami rodzinnymi z osobą, która wydała orzeczenie w pierwszej instancji, nie jest wystarczającym powodem do wyłączenia całego sądu. Przekazanie sprawy do innego sądu może nastąpić tylko wtedy, gdy z powodu wyłączenia wszystkich sędziów w danym sądzie rozpoznanie sprawy jest niemożliwe.

Sędziego do orzekania w sprawie wyznacza się w kolejności według wpływu sprawy oraz jawnej dla stron listy sędziów danego sądu lub wydziału. Jeśliby sprawa trafiła do sędziego, co do którego istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie, to sędzia na wniosek ulega wyłączeniu i zostaje wyznaczony inny sędzia. Sędzia może także sam wyłączyć się ze sprawy. W pewnych sytuacjach dany sądzie jest wyłączony z mocy prawa. Dopiero gdy w wyniku zastosowania tych procedur w danym sądzie nie będzie miał kto rozpoznać sprawy, sąd wyższego rzędu przekazuje sprawę innemu sądowi równorzędnemu.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika