e-prawnik.pl Porady prawne

Postępowanie nakazowe - stawiennictwo oskarżonego

Pytanie:

Otrzymałem wyrok nakazowy na wniosek straży miejskiej o ukaranie w trybie zwyczajnym z miasta na przeciwległym końcu Polski w stosunku do mojego miejsca zamieszkania. Nie zgadzam się z decyzją i mam zamiar złożyć sprzeciw. Boję się tylko czy nie będę wezwany do osobistego stawiennictwa. Czy w wystarczy moje pisemne wyjaśnienie, czy będę zmuszony jechać na drugi koniec kraju (wtedy sprawa okaże się nie warta świeczki)?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Postępowanie nakazowe - stawiennictwo oskarżonego

26.5.2009

W razie wniesienia sprzeciwu wyrok nakazowy traci moc; sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych. Po skutecznym wniesieniu sprzeciwu sprawa podlega rozpoznaniu przed sądem rejonowym jako sądem pierwszej instancji w trybie uproszczonym (tak: Grzeszczyk Wincenty: Najnowsze wydanie: Kodeks postępowania karnego. Komentarz Warszawa 2008 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, wydanie VI).
Zgodnie z art. 479 kpk, dotyczącym postępowania uproszczonego jeżeli oskarżony, któremu doręczono wezwanie, nie stawi się na rozprawę główną, sąd może prowadzić postępowanie bez jego udziału (stawiennictwo oskarżonego nie jest obowiązkowe) , a jeżeli nie stawił się również obrońca - wydać wyrok zaoczny. Jeżeli oskarżony nie stawił się na rozprawę, odczytuje się uprzednio złożone jego wyjaśnienia (chodzi tu o wyjaśnienia ustne, nie pisemne).  Sąd nie może więc wydać wyroku zaocznego, jeżeli oskarżony nie złożył uprzednio wyjaśnień. W razie braku wyjaśnień, stosuje się odpowiednio art. 396 kpk. Zgodnie z tym przepisem, sąd może zlecić przesłuchanie sędziemu wyznaczonemu ze swego składu lub sądowi wezwanemu, w którego okręgu dana osoba przebywa, jeżeli nie stawił się z powodu przeszkód zbyt trudnych do usunięcia. Może więc Pan od razu, przy wnoszeniu sprzeciwu wnioskować o możliwość składania zeznań w sądzie, w okręgu którego ma Pan miejsce zamieszkania, wyjaśniając powody. Nie można jednak z góry zagwarantować, że są przychyli się do Pana wniosku. 

Rozprawy głównej nie można przeprowadzić w czasie nieobecności oskarżonego, jeżeli usprawiedliwiwszy swe niestawiennictwo wnosił o odroczenie rozprawy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ