Posiadanie marihuany

Pytanie:

"U młodej, 17 letniej osoby policja podczas zwykłej kontroli znalazła woreczek z suszem ok 0,6 grama (waga woreczka i suszu) po przeszukaniu mieszkania policja niczego nie znalazła, osoba ta nie była pod wpływem ani narkotyków ani alkoholu nie posiadała też przy sobie żadnych innych podejrzanych przedmiotów i substancji, nigdy nie była notowana, nie pochodzi z rodziny patologicznej ani nie obraca w towarzystwie podejrzanych czy notowanych osób. W posiadanie ww. suszu weszła przypadkiem będąc na dyskotece znalazła woreczek i go wzięła ze zwykłej ludzkiej ciekawości - głupoty i niewiedzy czym to grozi, chciała zobaczyć jak to wygląda, nigdy nie zażywała narkotyków. Proszę powiedzieć jak taka sprawa się dalej toczy? Czy zajmuje się nią prokurator czy od razu sąd? Czym to grozi? "

Odpowiedź prawnika: Posiadanie marihuany

Przede wszystkim należy wskazać, iż popełniony czyn jest przestępstwem, którego karalność przewiduje przepis art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Poniżej przytaczamy jego treść:

Art. 62.1 Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 
3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Jak więc wynika z powyższego, przestępstwem jest samo posiadanie środków odurzających i to także w nieznacznych ilościach. Jak wskazuje orzecznictwo sądowe, karalność dotyczy posiadania takiej ilości środka odurzającego, która jest wystarczająca do tego aby pozwoliła na odurzenie jednego człowieka.

W świetle powyższego, naszym zdaniem zachodzi podstawa do zastosowania w niniejszej sytuacji przepisu art. 62 ust. 3.

Jeśli chodzi o samo postępowanie toczy się ono według reguł przewidzianych w postępowaniu karnym. Najpierw toczy się postępowanie przygotowawcze a następnie akt oskarżenia trafia do sądu. Oskarżony także oczywiście otrzymuje akt oskarżenia. Jednakże możliwe jest także umorzenie postępowania karnego w niniejszej sprawie już na etapie postępowania przygotowawczego ze względu na np. znikomą szkodliwość społeczną czynu. W aktualnym stanie sprawy należy więc monitować wszelkie pisma jakie mogą zostać skierowane do osoby podejrzewanej z prokuratury czy też sądu i w miarę możliwości podjąć odpowiednie czynności procesowe pozwalające na wyjaśnienie sprawy.


Grzegorz Pawelec

Adwokat

Wpisany na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej.


Przez wiele lat szef redakcji serwisu e-prawnik.pl, aktualnie prowadzi własną Kancelarię Adwokacką w Krakowie, w ramach której świadczy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców.


Specjalizuje się w szeroko pojętej cywilistyce oraz prawie nowych technologii (e-commerce, prawo internetu). Reprezentuje także klientów indywidualnych w sprawach ubezpieczeniowych i karnych.


Autor licznych artykułów o tematyce prawniczej, publikowanych nie tylko na stronach serwisu e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika