e-prawnik.pl Porady prawne

Wyjazd oskarżonego za granicę

Pytanie:

Czy osoba, wobec której toczy się postępowanie karne może wyjechać za granice?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wyjazd oskarżonego za granicę

26.6.2001

Udzielając odpowiedzi na tak postawione pytanie należy pamiętać o tym, iż osoba która w ramach prowadzonego postępowania przygotowawczego ma status osoby podejrzanej zobowiązana jest zawiadamiać organ prowadzący postępowanie o każdej zmianie swego miejsca pobytu trwającego dłużej niż 7 dni. Nie wypełnieni tego typu obowiązków pociąga za sobą określone konsekwencje prawne, w tym możliwość przymusowego doprowadzenia takiej osoby. Może to spowodować wystąpienie przez organ prowadzący postępowanie przygotowawcze (prokuraturę) do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec takiej osoby środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. W sytuacji osób wobec których zastosowano w ramach postępowania przygotowawczego środki zapobiegawcze w postaci zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu nie ma żadnych wątpliwości co do zakazu opuszczania przez takie osoby terytorium Polski.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Re: Wyjazd oskarżonego za granicę

R.P.

5.5.2016 17:38:4

Re: Wyjazd oskarżonego za granicę

Udzielona wyżej odpowiedź na ogólne pytanie o możliwość wyjazdu za granicę oskarżonego (podejrzanego), w toku postępowania karnego, jest jaskrawo wymijająca. Odpowiadający zdaje się obawiać udzielenia po prostu pozytywnej odpowiedzi - z zastrzeżeniem tylko, że nie dotyczy to jedynie osoby, wobec której sąd lub prokurator wydał postanowienie o zakazie opuszczania kraju; ewentualnie też z uzupełnieniem co do całości praw i obowiązków podejrzanego. Powyższa uwaga sprawia, że odpowiedź na komentowane tutaj pytanie ukonkretnione jestjuż "oczywistą oczywistością".

Re: Wyjazd oskarżonego za granicę

Artur

9.9.2013 10:59:4

Re: Wyjazd oskarżonego za granicę

Witam, jestem podejrzanym w sprawie o oszustwo. Postawiono mi już zarzuty, przyznałem się do winy i chcę dobrowolnie poddać się karze. Nie wiadomo kiedy odbędzie się rozprawa, postępowanie jest w toku. Czy w związku z tym mogę wyjechać za granice, nie zatrzymano mi paszportu i nikt nic nie mówil o zakazie opuszczania kraju. Proszę o pomoc.

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ