e-prawnik.pl Porady prawne

Kradzież przez personel izby wytrzeźwień

Pytanie:

Mężczyzna trafił do izby wytrzeźwień. Personel na koszt zapłaty za pobyt zabrał mu 10 zł i telefon komórkowy. Czy takie postępowanie personelu izby jest możliwe i na podstawie jakich przepisów? Czy można tą kradzież zaskarżyć i w jaki sposób? Jak najprędzej odzyskać telefon?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Kradzież przez personel izby wytrzeźwień

Zgodnie z przepisem § 9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 roku w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. 2004 Nr 24 poz 192) w chwili przyjmowania do izby wytrzeźwień, przedmioty, które osoba przyjmowana posiada przy sobie odbierane są do depozytu przez depozytariusza w obecności innego pracownika izby. Wykaz odebranych przedmiotów jest sporządzony i potwierdzony własnoręcznym podpisem przez depozytariusza. Przyjęte do depozytu przedmioty, o których mowa w ust. 1, przechowuje się w sposób zapewniający bezpieczeństwo depozytu, w specjalnie zabezpieczonych pomieszczeniach oraz odpowiednich, imiennych i zapieczętowanych opakowaniach.

Przedmioty przyjęte do depozytu wydaje sie osobie zwalnianej z placówki, jednakże jak wskazuje § 16 niniejszego rozporządzenia, istnieje możliwość potrącenia oddanych do depozytu środków pieniężnych na opłaty związane z pobytem w izbie jak i prawo do ustanowienia zastawu na przekazanych do depozytu przedmiotach. W przypadku ustanowienia zastawu na przedmiotach odebranych do depozytu sporządza się protokół ustanowienia zastawu. Kopię tego protokołu wręcza się osobie, której przedmioty podlegają zastawowi. Przedmioty te wpisuje się do księgi zastawów rzeczowych, a są zwracane po uiszczeniu należności za pobyt w izbie.

Jak więc wynika z powyższego działanie pracowników izby wytrzeźwień jest zgodne z prawem, a celem zatrzymania przedmiotów jest zabezpieczenie uiszczenia należności za pobyt w placówce wytrzeźwień.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ