e-prawnik.pl Porady prawne

Licznik przedpłatowy

Pytanie:

Przejąłem wczoraj moje warszawskie mieszkanie po lokatorze kwaterunkowym z którym stosunek najmu znajdował się w trakcie wypowiedzenia, a który otrzymał inny lokal od gminy miejskiej i zwolnił mi mieszkanie. Dotychczas stroną umowy na dostawę energii elektrycznej do lokalu był lokator. Teraz udałem się do zakładu energetycznego celem podpisania umowy na dostawę energii. Chciałbym jednak korzystać z energii elektrycznej w systemie przedpłatowym (licznik \"na kartę\"). W siedzibie firmy odmówiono mi jednak takiej możliwości. Czy dostawca energii ma prawo odmówić jej konsumentowi jej sprzedaży w systemie przedpłatowym, a jeśli tak, to czy mogę wybrać innego dostawcę?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Licznik przedpłatowy

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne na przedsiębiorcach prowadzącym działalność w zakresie dostaw energii elektrycznej spoczywa prawny obowiązek zapewnienia dostaw prądu odbiorcom (a więc także i Panu). Wyrazem tego obowiązku jest konieczność zawierania umów z odbiorcami, dotyczącymi dostaw prądu. Ustawodawca określił ogólne warunki takiej umowy, nie sprecyzował jednakże, w jakiej formie ma następować rozliczenie za zużytą energię. Dlatego też w naszej ocenie, choć zakład ma obowiązek zawrzeć z Panem umowę sprzedaży energii, to nie jest jednak zobowiązany do zawierania w niej takich postanowień, jakich Pan żąda. Nie ma zatem obowiązku zgodzić się na stosowanie w Pana przypadku systemu przedpłatowego i w tym zakresie może Panu odmówić.

Na podstawie ustawy Prawo energetyczne ma Pan prawo zakupu tych energii od wybranego przez siebie sprzedawcy, a zatem niekoniecznie musi Pan kupować energię od jednego zakładu energetycznego (zob. art. 4j ust. 1 pr.energ.).

Potrzebujesz porady prawnej?