e-prawnik.pl Porady prawne

Obliczenie należnego zachowku

Pytanie:

W jaki sposób oblicza się należny zachowek?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Obliczenie należnego zachowku

13.4.2012

Schemat wyliczenia zachowku jest następujący:

Aby ustalić substrat (podstawę majątkową) zachowku, należy przede wszystkim określić tzw. czystą wartość spadku. Jest to wartość będąca różnica między wartością wszystkich praw należących do spadku wartością długów spadkowych (przede wszystkim długów zaciągniętych przez spadkodawcę). Nie uwzględnia się długów wynikających z zapisów zwykłych i poleceń.

[wartość majątku spadkowego]-[długi spadkowe]=[czysta wartość spadku]

 

Do czystej wartości spadku dolicza się wartość zapisów windykacyjnych oraz darowizn uczynionych przez spadkodawcę na rzecz spadkobierców, osób uprawnionych do zachowku oraz innych osób, z wyjątkiem drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych. Po dodaniu doliczalnych darowizn do czystej wartości spadku otrzymujemy substrat zachowku. Trzeba więc zastrzec, że nie dolicza się darowizn dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku (czyli do śmierci spadkodawcy), na rzecz osób niebędących spadkobiercami ani uprawnionymi do zachowku.

[czysta wartość spadku]+[darowizny doliczalne]=[substrat zachowku]

 

Następnie należy ustalić, jakie udziały spadkowe przypadałyby spadkobiercom: Udział spadkowy stanowiący podstawę obliczenia zachowku ustala się, biorąc za punkt wyjścia udział, w jakim dany uprawniony byłby powołany do spadku z ustawy.

 

Ustalony udział mnoży się przez 2/3, gdy uprawniony jest małoletni lub trwale niezdolny do pracy lub przez 1/2 w pozostałych wypadkach. Ustalony w wyniku ułamek wyraża udział spadkowy stanowiący podstawę do obliczenia zachowku.

Zachowek równy jest iloczynowi substratu zachowku i podstawy zachowku.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ