Oddelegowanie policjanta

Pytanie:

Czy policjant może być oddelegowany do innej jednostki?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Oddelegowanie policjanta do czasowego pełnienia funkcji w innej miejscowości następuje na  podstawie art. 36 ustawy o Policji. Przepis ten stanowi, że policjant może być przeniesiony do pełnienia służby albo delegowany do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości z urzędu lub na własną prośbę. W myśl art. 32 ustawy sprawy związane z mianowaniem policjanta na stanowiska służbowe, przenoszenia oraz zwalniania z tych stanowisk są załatwiane w formie decyzji administracyjnej. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 28 maja 1998 r. (sygn. II SA 1425/92) ustalając, że „Rozkazy personalne, których treścią jest przeniesienie policjanta ze stanowiska służbowego w jednej jednostce organizacyjnej Policji do innej jednostki organizacyjnej Policji, są decyzjami administracyjnymi, przy czym nie jest to sprawa wynikająca z podległości służbowej w państwowych jednostkach organizacyjnych w rozumieniu przepisu art. 196 § 4 pkt 2 kpa”.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 5.7.2007

  Oddelegowanie pracowników a ZUS

  Istota oddelegowania sprowadza się do wyznaczenia pracownikowi tymczasowego miejsca świadczenia pracy poza siedzibą pracodawcy. W doktrynie przyjmuje się, iż oddelegowanie pracownika pociąga za sobą, (...)

 • 27.12.2018

  Zmiany ustawy o Policji

  Ostatnio uchwalono 2 nowelizacje ustawy o Policji. Pierwsza dotyczy m.in. sprawdzenia prewencyjnego, kontroli osobistej i przeszukania, druga - kosztów tymczasowego zakwaterowania (...)

 • 19.6.2018

  W stanie wyższej konieczności można łamać przepisy drogowe...

  Kierowca przekraczający dopuszczalną prędkość na obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h lub przewożący zbyt dużą liczbę pasażerów nie będzie karany zatrzymaniem prawa jazdy, (...)

 • 15.3.2018

  Obowiązki informacyjne pracodawcy związane z zawarciem z pracownikiem umowy o pracę

  Co do zasady umowa o pracę powinna być sporządzona w formie pisemnej, jednakże zawarcie jej w formie ustnej nie stanowi podstawy do zakwestionowania faktu zawarcia umowy, choć w tym zakresie zarówno (...)

 • 31.10.2017

  Szybciej CEPiK 2.0

  Zmiany w Prawie o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustawach przyspieszają wejście w życie przepisów dotyczących systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK (...)