Pozew sądowy a przepisy Kodeksu postępowania cywilnego

Pytanie:

Jakie elementy powinien zawierać pozew sądowy, by był zgodny z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Pozew powinien zawierać:

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane,

2) imię i nazwisko lub nazwę stron,

3) oznaczenie rodzaju pisma,

4) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności,

5) podpis strony lub pełnomocnika,

6) wymienienie załączników.

Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron i pełnomocników oraz przedmiotu sporu, pisma zaś dalsze - sygnaturę akt. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY